Celoživotní učení

Celoživotní vzdělávání, od roku 1996 přesněji „celoživotní učení“ se stalo encyklopedickým pojmem. Představuje nepřerušenou kontinuitu od kolébky do zralého věku a zároveň schopnost člověka učit se. Celoživotní učení si vyžadují dynamicky se rozvíjející technologie a proměnlivý trh práce. Učit se je nutností. Je bezpečím pro Váš kariérní rozvoj a osobní růst. Ale především, je radostí ze sebe sama a stále se otevírajících perspektiv. A v této radosti Vás vší vervou podporujeme. Vaše skupina bfz.

Naše nabídka

Realizujeme projekt Erasmus+

Moderní postupy vzdělávání/ Die Moderne Ausbildung

erasmus logo

Novinky z bfz