Jste tady: Domů  » Další aktivity » ECDL

ECDL

Získejte celoevropský "řidičák" pro práci s počítačem!

Společnost bfz nabízí zájemcům možnost získání osvědčení ECDL (European Computer Driving Licence)

Co je ECDL?

ecdl bfz

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Co je ECDL Core?

ECDL profil

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Co je ECDL Sylabus a moduly?

ECDL Sylabus je veřejně dostupný, ECDL Foundation periodicky aktualizovaný, národními licenciáty lokalizovaný dokument, který definuje rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné oblasti a programy konceptu ECDL. Jednoduše řečeno, ECDL Sylabus určuje základní rozsah znalostí nutných pro úspěšné složení ECDL testu z jednotlivých modulů.

ECDL Moduly 2 - 14

Kde se mohu nechat testovat a na jakých softwarových platformách?

 V současné době má společnost bfz o.p.s. akreditované dvě pevné testovací místostnosti (Sokolov - 12 míst, Plzeň - 12 míst) a jednu mobilní testivací místnost (libovolné umístění - 10 míst).

vyber si ecdl