Jste tady: Domů  » Další aktivity » ECDL » e-Citizen

Stop digitálnímu vyloučení

Samostatný program e-Citizen obsahuje jeden modul. Je speciálně vyvinutý a určený pro osoby, které mají nízké povědomí o využívání počítače a internetu. Vzdělávací program má předepsaný věcný obsah i formu vzdělávání a je zakončen velmi jednoduchou a asistovanou uznávanou zkouškou. Doporučený rozsah vzdělávání je 30 až 50 hodin. Osvědčení o zkoušce má mezinárodní platnost.

Jak program e-Citizen probíhá?

Žádné obavy. Právě postup, jakým v prgramu e-Citizen získávají vzdělávané osoby potřebné znalosti a dovednosti, je jedinečný. Na rozdíl od klasického přístupu ke vzdělávání, kdy se nejprve musíte naučit všechny úkony, nezbytné pro obsluhu počítače, kdy vstřebáváte výklad operačního systému, popise aplikací či teoretizováním o tom, co vlastně internet je, staví program e-Citizen účastníky kurzu prakticky ihned před konkrétní úkol, který má být vyřešen s využitím počítače a internetu, například: „Chci najít zaměstnání na portálu www.jobs.cz“. Účastníci programu jsou od začátku kurzu vedeni konkrétními potřebami ovládání digitálních technologií, a to jen těch, které jsou nezbytně nutné pro řešené dané situace. Výsledky své práce uvidíte hned. V úspěších.

Více o programu e-Citizen na stránce. Anebo se s námi rovnou spojte.