Jste tady: Domů  » News-Detail

E-learning se nám dostává pod kůži

Díky projektu ERASMUS+ Moderní postupy vzdělávání vyjeli lektoři a metodici z organizací zapojených do projektu na tři dny do Vídně na mezinárodní vzdělávací aktivitu (C2). Konala se ve dnech 11. – 13. 2. 2019 v prostorách rakouského partnera öibf (Rakouský ústav pro výzkum v odborném vzdělávání).

Vídně 02/2019

Účastnice zkouší na vlastní kůži 3D brýle

E-learning se nám dostává pod kůži aneb Mezinárodní školení lektorů

Školení vedli kolegové z německé partnerské organizace bfz gGmbH (Středisko odborné přípravy bavorského hospodářství) pan Ralf Haselmann a paní Stefanie Anders. Věnovali se následujícím tématům jak v teoretické, tak v praktické rovině.

  • E-learning a tvorba výukových médií a LMS
  • Tvorba materiálů pro e-kurzy (vytváření scénářů a jejich produkce)
  • Začlenění různých výukových médií do koncepce výuky
  • Pracovní kompetence lektora, metodika a technika
  • Úložiště videí a jejich správa, databanka produktů, obrázky a jejich autorská práva
  • Konkrétní ukázky platformy očima různých uživatelů (účastník/lektor/administrátor)
  • Představení a stav digitálních výukových médií v projektu
  • Vize budoucnosti v oblasti e-learningu

Školení se místy měnilo v diskusní fórum, němečtí kolegové s ochotou zodpověděli všechny dotazy, což pro účastníky z Čech a Rakouska bylo přínosné.

Jako bonus měli kolegové z německé bfz s sebou 3D brýle. Účastníci si mohli naživo vyzkoušet funkce 3D brýlí a zároveň se dozvěděli, jak se s nimi pracuje jakožto s nástrojem digitální výuky. Například  automechanik, než smí v autodílně opravovat skutečné vozy, absolvuje nejprve výuku a zácvik ve virtuální realitě, kde si díky 3D brýlím nacvičí a odzkouší všechny postupy. 

Společné setkání lektorů, metodiků a koordinátora projektu posloužilo také ke společné konzultaci, k výměně zkušeností získaných při práci na jednotlivých modulech, k vzájemné inspiraci a k vytyčení nejbližších dílčích cílů v tvorbě. Přidanou hodnotou školení byla také večerní procházka po Vídni a neformální setkání kolegů ze všech tří partnerských organizací a možnost další diskuse a vzájemného předání dalších zkušeností a znalostí.

Děkujeme jak hostitelské organizaci, zvl. panu Löfflerovi, tak školitelům.

A těšíme se na další krátkodobé školení, tentokrát nikoli pro tvůrce e-learningových kurzů, ale pro jejich administrátory a správce. 

Společná fotografie účastníků