Jste tady: Domů  » News-Detail

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení“

Od jara roku 2021 bude v rámci projektu Sociálního bydlení startovat rozsáhlá vzdělávací akce pro minimálně 500 pracovníků ÚP ČR, obcí a neziskového sektoru, kteří budou pracovat či pracují s cílovou skupinou lidí v bytové nouzi a těch, kteří jsou touto nepříznivou sociální situací přímo ohroženi. Jejich komplexní odborný růst se bude zaměřovat na potřebná témata.

Sociální bydlení

Sociální bydlení

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení“ startuje novou vzdělávací akci pro pracovníky ÚP ČR, obcí a neziskového sektoru.

Od jara roku 2021 bude v rámci projektu Sociálního bydlení startovat rozsáhlá vzdělávací akce pro minimálně 500 pracovníků ÚP ČR, obcí a neziskového sektoru, kteří budou pracovat či pracují s cílovou skupinou lidí v bytové nouzi a těch, kteří jsou touto nepříznivou sociální situací přímo ohroženi. Jejich komplexní odborný růst se bude zaměřovat na potřebná témata.

 • Co je to sociální bydlení
 • Sociální bydlení v institucionálním a legislativním kontextu
 • Role obcí a dalších klíčových aktérů při plánování a poskytování sociálního bydlení
 • Aktuální informace o právním rámci pro sociální pracovníky v oblasti bydlení
 • Praxe v dávkové podpoře bydlení a její kontextuální propojení s dalšími možnostmi podpory
 • Používání metod a procesů sociální práce při podpoře klientů sociálního bydlení včetně základů krizové intervence
 • Provázanost sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci klientů sociálního bydlení
 • Specifika práce a komunikace s cílovými skupinami
 • Nástroje a metody prevence ztráty bydlení
 • Příklady dobré praxe v zajištění sociálního bydlení, sociální práce a sociálních služeb v sociálním bydlení v ČR a zahraničí
 • Doprovodné služby a programy pro sociální bydlení

Každý účastník absolvuje akreditovaný vzdělávací kurz, který se skládá z prezenční a distanční části školení, které obsahem pokryjí všechna výše zmíněná témata. E-learningové školení je časově dotováno 20 hodinami a prezenční školení se bude rozloženo do 4 celodenních seminářů po 6 hodinách. Celkový rozsah vzdělávacího kurzu je tedy 44 hodin.

Prezenční školení bude probíhat v krajských městech napříč celou Českou republikou. Všechny semináře budou vedeny zkušenými a schválenými akreditovanými lektory s dosaženým vzděláním a praxí v oblasti sociálního bydlení a dostatečnou znalostí problematiky v oblastech, které se daných témat týkají.

Na základě řádného splnění všech podmínek kurzu (účast na kurzu a splnění povinného závěrečného testu) získají účastníci Osvědčení s číslem akreditace.

Účast na kurzu je plně hrazena z projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539.

 

V případě Vašeho zájmu o účast na vzdělávacím kurzu se neváhejte ozvat organizátorovi akce na email: kristyna.rochova@everesta.cz. Přesné termíny kurzů budou poté se zájemci komunikovány v průběhu února až března 2021.