Jste tady: Domů  » O nás » Vzdělávání Made in Germany

Vzdělávání „Made in Germany“

Vzdělávání „Made in Germany“ požívá uznání, a to v celosvětovém měřítku. Skupina bbw, zakladatelka české bfz, podporuje ostatní státy ve vzdělávání, které je úzce propojeno s praxí - právě tak, jak je tomu v Německu.

Skupina bbw navázala silnou vazbu k hospodářství, a má proto všechny předpoklady k implementaci úspěšného vzdělávání na mezinárodních trzích. Více než 20 let je bbw zastoupena četnými projekty v zahraničí a od roku 1994 také v České republice.  

Žádána je především německá kompetence profesního vzdělávání. Mnoho podniků v zahraničí má také zájem na zavedení duálního vzdělávání podle německého vzoru. Poslední finanční krize byla částečně spojena s extrémně vysokým podílem nezaměstnanosti mladistvých. A prokázala, jak důležité a nutné je profesní vzdělávání pro stabilní ekonomiku. A proto stojí průmyslové státy před výzvou vzdělávat a vychovávat kvalifikovaný personál. Neboť moderní výrobní procesy jsou stále vrstevnatější a propojování mezinárodních obchodních procesů narůstá. Aplikovat jednoduše německý systém na jiné trhy však cílem není. Nakonec, duální systém vzdělávání spočívá na více než 150 letech společenského, sociálního a politického vývoje. Nejdůležitější faktory úspěšnosti dobrého profesního vzdělávání ale přenositelné jsou, po krocích. Tento osvědčený systém zastupují stabilní, kvalifikované vzdělávací instituce, jakou je právě bfz. Striktní se orientace na potřeby ekonomiky, zavedený systém akreditací, být vzorem v sebevzdělávání vlastních pracovníků, aplikovat nezávislý systém kontroly a zkoušek. To jsou charakteristiky bfz, kterými se liší od mnoha poskytovatelů vzdělávání na českém trhu. Vítejte v bfz.

Organizační strukturu bfz si můžete stáhnout zde.