Jste tady: Domů  » Ochrana osobních údajů

Úvodní ustanovení

Zásady ochrany osobních údajů na webu bfz.cz jsou v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, stejně jako příslušných norem Evropské unie. 
 

Souhlas uživatele

Užíváním této stránky souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů na webu bfz.cz a webu eshop.bfz.cz. Pokud jejím prostřednictvím poskytnete jakékoli informace, v plném rozsahu souhlasíte s jejich získáním, sbíráním, použitím, sdělováním a dalšími způsoby zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platným právním řádem ČR.

Poskytované informace

V některých částech webu bfz.cz, zejména jeho e-shopu, můžete být vyzváni k vložení osobně identifikovatelných údajů, abyste mohli využívat poskytovaných výhod anebo uzavřít kupní smlouvu. V takovém případě budete informováni o tom, které údaje jsou povinné. Pro e-shop webových stránek bfz.cz platí oddělené Všeobecné obchodní podmínky, které naleznete na stránce http://bfz.radimbrounek.cz. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami, uvedenými na stránkách e-shopu mají přednost Všeobecné obchodní podmínky našeho e-shopu, aniž by tím byla dotčena platnost ostatních ustanovení těchto zásad Ochrany osobních údajů.
 

Pasivní sběr dat a cookies

Během prohlížení stránek webu bfz.cz jsou pasivně shromažďovány některé informace, a to zejména pomocí cookies. Technologie pasivního shromažďování informací slouží výlučně ke zlepšování obsahu naši stránek, zůstávají anonymní a jsou po uplynutí doby platnosti automaticky vymazávány. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby Vás informoval o odeslání cookie, nebo aby cookies kompletně odmítal, ale některé vlastnosti těchto stránek nemusí bez cookies fungovat.

Pozn.: "Cookie" je informace, kterou internetové stránky odesílají do Vašeho prohlížeče a pomocí níž si pamatují informace o Vás a Vašich preferencích.
Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby cookies akceptoval, aby cookies odmítal, nebo aby Vás upozornil pokaždé, když se nabízí možnost uložení cookie, tak abyste se mohli rozhodnout, zda ji povolíte, nebo zakážete. Další informace o cookies najdete v nápovědě svého webového prohlížeče.
Internetová stránka může používat adresy internetového protokolu (IP). IP adresa je číslo, které Vašemu počítači přiřadil Váš poskytovatel internetového připojení, abyste se mohli připojit na internet, a obvykle se považuje za informaci, podle níž nelze konkrétní osobu identifikovat, protože ve většině případů je adresa IP dynamická (mění se při každém připojení na internet), a nikoli statická (unikátní pro počítač konkrétního uživatele). Adresu IP lze využít pro diagnostikování problémů na našem serveru, k podávání výkazů agregovaných informací, stanovení nejrychlejší cesty, kterou se Váš počítač může na naše stránky připojit, a ke správě a zdokonalování našich stránek.