VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E-CITIZEN 

 

KOMPLEXNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O VYUŽITÍ 

Program e-Citizen je netradičně postavený vzdělávací program zaměřený na tzv. „digitální začleňování“, resp. na snižování „digitální propasti“. 

Mezinárodní reference 

Program e-Citizen je využíván v 25 zemích napříč celým světem. Mezi těmito zeměmi lze najít nejen země relativně zaostalé či exotické (Columbie, Barma, Srí Lanka), ale také země sociálně i digitálně rozvinuté (Finsko, Irsko, Izrael). V posledních letech začaly program e-Citizen využívat také arabské země (Katar, Spojené arabské emiráty). Mezi evropské země, které jsou v oblasti využívání programu pro digitální začleňování e-Citizen nejúspěšnější, patří Rusko, Polsko, Itálie, Litva a Velká Británie. 


Výhody programu 

Mezinárodní vzdělávací program e-Citizen: 

 

 • je motivačním vzdělávacím programem, který pomáhá odstranit nebo překonat strach z digitálních technologií; 
 • je jednoduše strukturovaný a všem přístupný a je koncipován jako naprostý základ práce s počítačem a internetem; 
 • je vhodný jako odrazový můstek pro další vzdělávání nebo rekvalifikace, a to nejen v oblasti digitálních technologií; 
 • umožňuje přizpůsobit výuku individuálním potřebám a schopnostem vzdělávaných osob; 
 • umožňuje získat základní dovednosti všem, kteří se chtějí začlenit do informační společnosti. 

 

Cílové skupiny 

e-Citizen je snadno zvládnutelný vzdělávací program určený pro osoby s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu. Cílovou skupinou jsou nejen občané bez zaměstnání, starší občané a osoby zdravotně postižené, ale především občané sociálně (digitálně) vyloučení. 

 

 • Sociálně (digitálně) vyloučené osoby 
 • Osoby ohrožené digitálním vyloučením 
 • Dlouhodobě nezaměstnané osoby 
 • Osoby v důchodovém nebo předdůchodovém věku 
 • Osoby zejména s fyzickým zdravotním postižením 
 • Osoby bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím 
 • Osoby s minimálními technickými schopnostmi 
 • Osoby obtížně vzdělavatelné v rámci standardního „postupného“ vzdělávacího systému 
 • Osoby, které nejsou ochotné věnovat čas postupnému vzdělávání 
 • Osoby s žádnou nebo nízkou motivací pro využívání digitálních technologií 
 • Osoby s nulovou představou o možnostech, bezpečnosti a účelnosti využívání digitálních technologií  

 

Profil absolventa 

 

Úspěšný absolvent vzdělávacího programu e-Citizen by měl být schopen: 

 

 • Používat počítač a internet pro řešení běžných životních situací 
 • Komunikovat prostřednictvím elektronické pošty 
 • Vyhledávat a prohlížet informace na internetu 
 • Vyplňovat webové formuláře a využívat jednoduché služby internetu 
 • Rozpoznávat důvěryhodnost zdrojů a informací 
 • Uvědomovat si rizika související s využíváním internetu 

 

 

Proces vzdělávání 

Základní charakteristickou vlastností programu e-Citizen je postup, jakým vzdělávané osoby získávají potřebné znalosti a dovednosti. Na rozdíl od klasického systému vzdělávání, kdy se vzdělávaná osoba nejprve učí všem úkonům nezbytným pro obsluhu počítače následovaným výkladem operačního systému, popisem aplikací či vysvětlováním, co je to internet, staví program e-Citizen účastníky kurzu prakticky ihned před konkrétní úkol, který má být vyřešen s využitím počítače a internetu, například: „Budeme hledat nabídky zaměstnání na portálu www.jobs.cz“. Účastníci vzdělávacího procesu jsou od začátku kurzu konfrontováni s potřebou, smyslem i nezbytnými dovednostmi pro řešení dané situace. Tento postup účastníky motivuje, neboť velice brzy vidí konkrétní výsledky své vlastní práce. Prioritou není z pohledu účastníků naučit se obsluhovat myš nebo klávesnici, ale vyřešit konkrétní modelovou životní situaci. Nezbytné operační dovednosti a potřebné znalosti jsou tak účastníky získávány téměř mimovolně. 

 

V průběhu vzdělávání se využívají zcela konkrétní webové stránky nebo aplikace, které jsou v dané zemi nejběžnější. Pokud to není do všech důsledků možné, například není možné dokončit nákup zboží v internetovém obchodě úhradou s použitím platební karty, využívají se předem připravené simulované webové stránky. 

V průběhu vzdělávacího procesu je kladen důraz především na sociálně citlivý přístup, přizpůsobení se možnostem vzdělávaných osob a na zcela praktická a reálně využitelná témata. 


Novinky z bfz

24.11.2017

Lektor webinářů

Chcete vzdělávat moderní formou? Máte zku?enosti s výukou formou webináře nebo je chcete získat? 


23.11.2017

Koordinátor projektu Litoměřice

Hledáme zaměstnance/zaměstnankyni do funkce Koordinátor projektu Litoměřice 


04.10.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ve Strakonicích

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


27.09.2017

Koordinátor celoživotního vzdělávání dospělých (kurzy pro veřejnost)

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici 


21.09.2017

Odborník firemního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici 


21.09.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v České Lípě 


14.09.2017

Lektor a zkoušející profesní kvalifikace Chůva pro děti

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do pozice lektora a zkoušejícího profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 


12.09.2017

Asistent pro práci s cizinci

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce asistenta pro práci s cizinci 


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: Start > e-Citizen