Rekvalifikace

Široká nabídka rekvalifikačních v různých oblastech a regionech České republiky. Konkrétní nabídka rekvalifikačních kurzů najdete zde

[rekvalifikační kurzy] - [akreditace pro sociální oblast] - [akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků]


 

Rekvalifikační kurzy

informační technologie základy obsluhy osobního počítače »leták
správce sítí pro malé a střední organzace »leták
obsluha osobního počítače »leták
programátor www aplikací »leták
počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core) »leták
čtení a kreslení technické dokumentace »leták
pracovník grafického studia »leták
správce sítí pro malé a střední organizace »leták
účetnictví daňový specialista »leták
daňová evidence »leták
účetnictví (s využitím výpočetní techniky) »leták
mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) »leták
mzdové účetnictví »leták
daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) »leták
účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) »leták
účetnictví a daňová evidence »leták
administrativa asistent/ka, sekretář/ka »leták
asistent/ka, sekretář/ka s výukou anglického jazyka »leták
asistent/ka, sekretář/ka s výukou německého jazyka »leták
gastronomie a hotelnictví příprava teplých pokrmů »leták
složitá obsluha hostů »leták
výroba příloh »leták
příprava minutek »leták
příprava pokrmů pro rychlé občerstvení »leták
kuchař expedient »leták
výroba knedlíků »leták
práce v ubytovacím zařízení  »leták
práce v ubytovacím zařízení - pokojská »leták
barman »leták
příprava pokrmů studené kuchyně »leták
jednoduchá obsluha hostů »leták
výpomoc při obsluze hostů »leták
obchod skladník »leták
prodavač »leták
manažer prodeje »leták
pokladní »leták
manipulace se zbožím a materiálem »leták
manipuace se zbožím ve skladu »leták
evidence zásob zboží a materiálu »leták
péče o zeleň vazačské práce »leták
údržba veřejné zeleně »leták
florista »leták
obsluha motorové řetězové pily »leták
obsluha křovinořezu »leták
obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu »leták
dřevorubec »leták
péče o tělo holičské a kadeřnické práce »leták
manikúra včetně nehtové modeláže »leták
pedikúra včetně nehtové modeláže »leták
pomocné práce pomocné prodavačské práce »leták
pomocné práce při úpravě a zpracování textílií a kůže »leták
další řemesla montér zateplovacích systémů »leták
šička oděvních výrobků »leták
strážný »leták
psovod bezpečnostní služby »leták
detektiv koncipient »leták
ostatní rekvalifikační kurzy základy podnikání »leták
pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku »leták
lektor dalšího vzdělávání »leták
personalista »leták
vedoucí provozu - mistr/mistrová »leták
nespecifická rekvalifikace, dle Usnesení vlády č. 238/1991 »leták

 

Akreditace pro sociální oblast

personální standardy sociálních služeb »leták
příprava na inspekci kvality v sociálních službách »leták
procedurální standardy kvality sociálních služeb »leták
dokumentace v sociálních službách podle standardů kvality soc. služeb »leták
provozní standardy kvality sociálních služeb »leták
inspekce v sociálních službách »leták
kvalita v sociálních službách »leták
plány osobního rozvoje zaměstnanců jako nástroj motivace »leták
doprovázení umírajících »leták
úvod do problematiky bezdomovectví »leták
úvod do finančního řízení neziskových organizací »leták
time management »leták
personální řízení »leták
úvod do problematiky sexuality seniorů »leták
výživa a hydratace seniorů »leták
jak zvládat smrt a umírání »leták
komplexní péče o seniory využívající terénní a pobytové sociální služby »leták
motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách »leták
prevence syndromu vyhoření »leták
prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty »leták
supervize a její přínosy pro sociální oblast »leták
úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě »leták
úvod do ochrany práv uživatele »leták
úvod do péče o seniory na pracovišti se zvláštním režimem »leták
úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou »leták
základy gerontopsychiatrické péče »leták
základy práce s přirozeným rizikem »leták
reminiscence »leták
dluhové poradenství »leták
finanční řízení v sociálních službách »leták
příprava poskytovatele na inspekci poskytování sociálních služeb »leták
základy péče o nemocné - výživa, hydratace, hygiena a ošetřování pokožky »leták
právo, povinnost a odpovědnost v sociálních službách »leták
úvod do problematiky psychohygieny »leták
úvod do přípravy projektů »leták
základy aktivizačních technik »leták
základy alternativní a augmentativní komunikace »leták
manipulace s imobilním klientem »leták
sociálně právní minimum »leták
úvod do problematiky týrání a zneužívání »leták
základy komunikace v týmu a týmová spolupráce »leták
demence a autobiografie uživatele sociálních služeb »leták
řešení konfliktů a vyjednávání »leták
základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb »leták
specifika péče o uživatele s diabetem (úvod do problematiky) »leták
základy první pomoci při výkonu sociální práce »leták
specifika práce s drogově závislými klienty »leták
individuální plánování s uživatelem sociální služby (úvod do problematiky) »leták
proaktivní zvládání stresu »leták
vedení náročných rozhovorů »leták
právo na přiměřené riziko »leták
úvod do etiky sociální práce »leták
základní informace o bazální stimulaci »leták
předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě »leták
zvládání agrese »leták
sociální pracovník »leták
PSS se zaměřením na osobní asistenci »leták
PSS se zaměřením na přímou péči »leták
kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

»leták

 

Akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

strategie řízení třídy a výchovný styl etické výchovy »leták
globální vzdělávání - interkulturní učení »leták
blok rodič-dítě »leták

utváření a rozvoj klíčových komentací žáků

»leták
etická výchova jako nástroj utváření a rozvoje klíčových kompetencí žáků  »leták
globální vzdělávání - výživa v globálním a lokálním pohledu »leták
globální vzdělávání - peníze a zadlužení »leták
globální vzdělávání - Fair Trade: Čestný obchod »leták
globální vzdělávání - budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření »leták
interní a externí mentor »leták
globální vzdělávání - interkulturní učení a enviromentální problematika »leták
prevence syndromu vyhoření »leták
šikana ve škole - prevence a řešení »leták
extremismus »leták
drogy ve škole »leták

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartFiremní vzdělávání > Rekvalifikace