ROVNOVÁHA 

CZ.1.07/1.3.06/02.0029 

Operační program:  OP Vzdělávání pro konkurence schopnost 

Číslo prioritní osy:  7.1 

Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory:  7.1.3 

Název oblasti podpory:  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

Číslo výzvy:  2 

Název výzvy:  Jihočeský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.3 

Typ projektu:  Grantový 

Název prioritního tématu:  

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnavatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích podniků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku 

Žadatel:  BFZ o.p.s., se sídlem: Provaznická 425/16, 350 02 Cheb, IČ 279 66 119 

Doba trvání projektu v měsících:           31 

Datum zahájení projektu:      23.12.2009  

Datum ukončení projektu:    30.06.2012

Rozpočet projektu celkem:   4 994 371,22 Kč 

Partneři projektu:  

ZŠ a MŠ Cehnice, okres Strakonice, p. ředitelka Mgr. Jana Krohová, tel: 383 389 128

ZŠ Netolice, p. ředitel Mgr. Karel Pižl, tel: 380 421 281 

ZŠ Veselí nad Lužnicí, p. ředitel Mgr. Jaroslav Hruška, tel.: 381 583 881 

ZŠ Prachatice, p. ředitelka Mgr. Lenka Králová, tel.: 388 316 587 

ZŠ Vimperk, p. ředitelka Mgr. Dagmar Rückerová, tel.: 388 412 017 

Cílem projektu:

Cílem vzdělávání je naučit pedagogy používat metody a postupy osobnostní, sociální a etické výchovy jako nástroje, jejichž pomocí mohou lépe zvládat práci s jednotlivcem a se třídou tak, aby uměli utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků. Probíhá formou konzultací, interaktivních workshopů, praktických ukázek práce přímo se třídami a s rodiči. 

Popis cílové skupiny:  Cílovými skupinami jsou celé pedagogické sbory zapojených škol včetně jejich ředitelů (celkem 110 lidí). Reforma našeho školství vyžaduje po členech pedagogického sboru úzkou spolupráci při realizaci školního vzdělávacího programu a nadpředmětového přístupu ke vzdělávání. Projekt "Rovnováha" učí pedagogy celé školy spolupracovat a nabízí sjednocující výchovný styl z projektu etické výchovy Roberta Roche Olivara. 

Název klíčové aktivity:

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení ROVNOVÁHA

CZ.1.07/1.3.06/02.0029 

bfz o.p.s.
systém managementu kvality
Provaznická 425/16, 350 02 Cheb
IČ 279 66 119 

Tato hlavní klíčová aktivita v sobě zahrnuje několik modulů vzdělávání učitelů, které jsou rozděleny do 5 bloků: 

A: Vzdělávání a výchova k prosociálnosti 

B: Podpora učitele 

C: Workshop s názvem "Jarní škola" 

D: "Lektorský seminář" 

E: "Vyhodnocení projektu"

Realizační tým:  

Manažerka projektu:  Ing. Ivana Kadochová, tel.: 774 353 788, email: kadochova.ivana@cb.bfz.cz  

Odborná administrativní 

asistentka:  Jana Havlíčková, tel.: 775 686 217 

Lektorka: Mgr. Jaroslava Haisová, tel.: 774 686 075, email: haisova.jaroslava@st.bfz.cz

Lektor: Mgr. Jindřich Hais, tel.: 737 408 321 

Lektorka: Mgr. Eliška Hynková, tel.: 723 439 070

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty