ROVNOVÁHA 

(5.aktualizace)

CZ.1.07/1.3.06/02.0029 

J A R N Í    Š K O L A    26. a 27. února 2011

Podrobnější popis náplně pracovních bloků 

1. ZŠ Veselí nad Lužnicí 

Eva Pouchová, 2. stupeň 

 • Postřehy z hodin nově zavedeného předmětu Etická výchova v 9tých třídách. 
 • Tematický plán předmětu (důraz na komunikaci, spolupráci, organizaci práce ve skupinách). 
 • Pohádka (příprava a prezentace na veřejnosti). 

Jana Ženíšková, 2. stupeň 

 • Úvaha nad tím proč lidé migrují. 
 • Cizinci mezi námi. 
 • Důvody , které vedou lidi k odchodu z vlasti (příběhy osmi lidí). 

Dágmar Sváčková, 1. stupeň 

 • Užití etické výchovy v předmětech (např. Čj, M). 
 • Ukázky dělení žáků do skupin (možnosti). 
 • Komunikační kruh jak někoho pochválit a poděkovat mu. 
 • Pantomima předvést napsané slovo ( Čj synonyma, antonyma ap.). 
 • Dramatizace situací (první pomoc, oslovení cizím člověkem ap.). 
 • Skupinová práce. 

Petr Vach, 1. stupeň 

 • Užití etické výchovy v předmětech (např. Čj, M). 
 • Ukázky dělení žáků do skupin (možnosti). 
 • Komunikační kruh jak někoho pochválit a poděkovat mu. 
 • Pantomima předvést napsané slovo ( Čj synonyma, antonyma ap.). 
 • Dramatizace situací (první pomoc, oslovení cizím člověkem ap.). 
 • Skupinová práce. 

ZŠ a MŠ Cehnice 

Šárka Koštelová, Veronika Pěstová 

Spolupráce 1.a 9.třídy. 

Dagmar Petříková, 2. stupeň 

Spolupráce v hodinách angličtiny – aktivity. 

Šárka Kadlecová, 1. stupeň 

Relax-seznámení s tai-či – aktivity.

ZŠ T. G. Masaryka Vimperk 

Mgr. Iva Karasová, vyučující 2. ročníku, výchovný poradce, vyučující dramatické výchovy  

Dramatická výchova. 

 • „Když o sobě začne člověk smýšlet lépe, zřejmě se to projeví v jeho životě.“ 
 • Co se podařilo v hodinách osobnostního rozvoje, hry pro zlepšení či nalezení svého já, hry, které jsem vyzkoušela se žáky. Hledání odpovědí na otázky: Kdo jsi? Kdo jsem já? Ujasnění si svých hodnot, sebepoznání a sebepojetí. 

Mgr. Margit Řeřichová, třídní učitelka 4. ročníku, garant výtvarné výchovy 

Výtvarná dílna. 

 • Zdobení trik razítkováním a výroba razítek 
 • Vytvoř si „něco“ podle své představy, z čeho budeš  mít radost, a porovnej svůj výrobek s tím, co vidíš v obchodě. 
 • Každý účastník si na dílnu přiveze to, co si chce dotvořit – nejlepší je tričko obarvené mačkanou batikou. Dále by každý měl mít plochý malý štětec a nůžky. 

Mgr. Dana Toušlová, vyučující českého jazyka na 2. stupni, zástupkyně ředitelky školy 

Český jazyk – 2. stupeň 

Komunikační a slohová výchova. 

 • Užití životopisu v praxi, práce s fiktivními životopisy a se životopisy známých osobností. 
 • Tvorba obrázkových životopisů, přijímací pohovor do zaměstnání. 

Mgr. Jiří Toušl, třídní učitel 6. A, koordinátor ICT, vyučující matematiky, fyziky, ICT 

Matematika – 2. stupeň 

Matematika převážně nevážně. 

 • Bude se jednat o logické a matematické hry s účelem rozvoje logického myšlení a kooperace v kolektivu, o volbu strategie k řešení problému, rozvoj schopnosti spolupráce a schopnost řešení úkolů. 

Mgr. Dagmar Rückerová,vyučující českého jazyka a hudební výchovy, vedoucí souboru 

mažoretek, ředitelka školy 

2. stupeň 

Putování po Vltavě. 

 • Využití: hudební výchova, dějepis (národní obrození), zeměpis (vodstvo ČR), výchova k občanství (sebevědomí Čechů), český jazyk (popis, příběhy), výtvarná výchova (využití barevnosti hudby) 
 • Chcemeli vést žáky k pochopení a ocenění skutků našich předků včetně, v našem konkrétním případě jde o počinek hudební, zkusme to přes programní hudbu. Smetanova Vltava nás dokonale povede, protože vltavské břehy skladatel osobně poznal.

 

ZŠ Zlatá stezka Prachatice 

 

Kamila Strejčková, 1. stupeň

Problematika vztahů ve třídním kolektivu (+partnerská a skupinová citlivost).

 • Použiji některé vyzkoušené metody a činnosti.  

Stanislava Medová, 2. stupeň  

Poslechová hodina hudební výchovy. 

 • Užití aktivizujících metod výuky v hodinách HV. 
 • A také něco o volnočasových aktivitách pro děti, podle své zkušenosti z kroužku. 

 

ZŠ Netolice 

 

Anna Pultarová, 1. stupeň 

Aktivity pro zábavu a uvolnění a řešení krizových situací, které mohou nastat ve školním 

procesu. 

 • Bude připravena širší nabídka her, které jsou vhodné jako relax, uvolnění a mohou vyplnit část hodiny např. Tv, Čtení, třídnické hodiny, náplň ve dnech s volnější výukou (období před Vánoci, konec školního roku...). 

Hana Šipanová, 2. stupeň 

Aktivity cílené na osobnostní a sociální výchovu v předmětech. 

 • Budu mít aktivity, které nějakým způsobem využívám  ve svých hodinách. Ne všechny budou jasně spojené s OSV, některé budou spíš o začlenění pohybu do výuky. 

 

J A R N Í    Š K O L A    26. a 27. února 2011

Doplňující informace: 

Každý účastník Jarní školy si v nabídnutém programu (viz tabulka: harmonogram Jarní školy) 

vybere 4 pracovní bloky: 

v sobotu 26.2.2011  

 • 1. blok v termínu od 13:30 do 15:00 
 • 2. blok v termínu od 15:15 do 16:45 

v neděli 27.2.2011  

 • 3. blok v termínu od 8:45 do 10:15 
 • 4. blok v termínu od 10:30 do 12:00 

Výběr lze provést prostřednictvím internetu. Kapacita každého bloku je 20 míst. Po naplnění kapacity je třeba přihlásit se do jiného bloku, kde jsou ještě volná místa. 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty