Pomůžeme ti pracovat

 

1. aktualizace 13.09.2011 ODKAZ
2. aktualizace 13.09.2011 ODKAZ
3. aktualizace 27.09.2011 ODKAZ
4. aktualizace 29.02.2012 ODKAZ

 

Doba realizace projektu

1. 5. 2010 – 30. 4. 2012

Místo realizace

Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit šanci na sociální a pracovní (re)integraci osob po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody vracejících se do Karlovarského a Ústeckého kraje, a také osob, jimž byl uložen alternativní trest (klienti PMS ČR), který vykonávají na svobodě v těchto krajích, a u kterých hrozí přeměna trestu na trest nepodmíněný. Projekt rozvíjí poradenské služby s cílem aktivizovat klienty a motivovat je k vyhledávání zaměstnání, a tím předcházet dalšímu sociálnímu vyloučení cílových skupin. Prostřednictvím projektu dojde k posílení klíčových kompetencí potřebných pro zvýšení kvalifikace a získání či posílení pracovních návyků a ke zvýšení motivace nalézt a udržet si legální zaměstnání.

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody – osoby krátce před propuštěním či krátce po výstupu a klienti PMS (po propuštění z VTOS). Klienti budou do jednotlivých aktivit projektu zapojování na základě svého zájmu a vlastního rozhodnutí. Spolupráce bude probíhat s věznicemi v Karlovarském a Ústeckém kraji, klienti s alternativními tresty budou vytipováni pracovníky PMS.

Hlavní aktivity

Projekt bude zahájen výběrem a mapováním potřeb klientů ve VTOS i na svobodě, proběhnou individuální pohovory, v rámci kterých bude spolu s klientem stanoven jeho individuální plán. Na výběru klientů se budou podílet pracovníci věznic, PMS a pracovníci zapojených regionálních středisek ve spolupráci s dalšími odborníky (např. ÚP, sociální kurátoři, pracovníci OSPOD) Optimální je, aby vybraní klienti absolvovali co nejvíce komponent Reintegračního programu Plus zaměřených na rozvoj jejich znalostí a dovedností.

  • Motivační program ZZ (Získej zaměstnání) podporující aktivní řešení životní situace klienta, konstruktivní vzorce jeho chování a posílení jeho kompetencí udržet si zaměstnání (psaní životopisu, příprava na přijímací pohovor, pracovněprávní informace). Realizovány budou celkem 4 běhy, každý pro 8-12 klientů.

  • Kurzy právního minima a poradenství k řešení zadluženosti a finanční gramotnosti zaměřené na podporu při řešení zadluženosti a posílení dovednosti vhodného zacházení s financemi a osobním rozpočtem, na něž bude navazovat možnost využití právního poradenství korespondenční formou. Realizováno bude celkem 10 kurzů, každý pro 5-10 klientů.

  • Bilanční a pracovní diagnostika, kterou zajistí partner projektu, spočívá v analýze předpokladů a zkoumá osobnostní potenciál klienta. Aktivitu provádí certifikovaný psycholog, na základě výsledků dotazníků a rozhovoru doporučí klientovi jeho další rozvoj.

  • Krátkodobé rekvalifikační kurzy, jejichž součástí budou i pracovní nabídky firem a pracovních agentur, zprostředkují odsouzeným aktuální informace o trhu práce a potenciální nabídku uplatnění po propuštění na svobodu. Realizovány budou celkem 4 rekvalifikační kurzy celkem pro 10-15 osob.

  • Doplňkové rozvojové aktivity, jako je zahrádkářský kroužek a výuka cizích jazyků

  • Osobní asistence pracovníka regionálního centra poskytující podporu a poradenství v prvních měsících po propuštění

  • Spolupráce se zaměstnavateli a ÚP v regionech, vznik 2 nových pracovních míst a 8 tréninkových míst

Realizátor projektu

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Partner projektu

bfz – vzdělávací akademie o.p.s.

Spolupracujeme

Vězeňská služba ČR

Probační a mediační služba ČR

Donátor

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontaktní osoba:

Klára Doležalová

e-mail: dolezalova@spj.cz, tel. 246 052 415

Garant projektu:

Ludmila Hasmanová

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty