Název projektu: Absence rodiny není překážkou kvalitního života
Termín realizace: 1. 9. 2016 – 30. 11. 2018
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000890

 

Popis projektu: 

Projekt „Absence rodiny není překážkou kvalitního života“, který je spolufinancován Evropskou unií je spuštěn od 1. 9. 2016 v Ústeckém a Libereckém kraji. Kontaktní místa projektu jsou v Liberci, České Lípě, Teplicích a Mostě.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby opouštějící institucionární zařízení a osoby ohrožené vícenásobnými riziky (mladí lidé ze sociálně slabých rodin, pěstounské péče atd.), věk podpořených osob je od 15 do 26 let. 

Veškeré školení a aktivity projektu budou přizpůsobeny věku, naturelu a potřebám účastníků. 


Aktivity konané v projektu:

Blok motivačních aktivit je zařazen na začátku celého průběhu vzdělávání. Budeme pracovat se skupinou v počtu maximálně 10 osob. Cílem této aktivity je znovu namotivovat, povzbudit a obnovit rovnováhu ve smyslu získání opětovné sebedůvěry účastníka ve své schopnosti. Velký důraz bude kladen na individualitu každého jedince. Protože je skupina účastníků nehomogenní, bude lektor využívat různé metody práce tak, aby je svým výkladem zaujal. 

 

Odborná školení

1. Finanční gramotnost - cílem tohoto bloku je informovat účastníky  v takové míře, aby  získali přehled nad svojí finanční situací. Naučí se, jakým způsobem se sestavuje a spravuje domácí rozpočet, čeho se na finančním trhu vyvarovat (lichva, koloběh půjček), dozvědí se o pojmech RPSN a úroková sazba,  jak a kde se dají šetřit finanční zdroje, možnosti vytváření finančních rezerv v době, kdy mají účastníci příjmy ze zaměstnání či brigád. Účastník získá  kontakty na dluhové poradny, které bude moci v případě potřeby bezplatně využít.

2. Pracovně - právní minimum - v tomto bloku získají účastníci povědomí o Zákoníku práce, výňatku Občanského zákoníku, předpisy BOZP a Zákonu o zaměstnanosti. Lektor bude vycházet z reálných situací klientů. Výuka bude probíhat interaktivní formou. 

3. Komunikační dovednosti  - na jakých základech funguje efektivní komunikace, nástroje pro vytváření a dodržování dlouhodobých vztahů s ostatními lidmi na pracovišti, neverbální komunikace (gestika, mimika, proxemika, haptika), tvorba oboustranně užitečných dohod při řešení každodenních situací, trénink komunikačních dovedností, asertivita a řešení konfliktů. Vše bude provázeno nácvikem modelových situací.

4. Time – management - účastníci si uvědomí důležitost pravidelného denního režimu, naučí se plánovat si běžný i pracovní den, dozvědí se informace o jednotlivých přístupech k řízení času, formulace vlastního poslání a umění uvědomit si priority, sestavování plánů k dosažení cílů, umění říci "ne", různé způsoby delegování úkolů - mít čas na sebe.

5. Duševní hygiena 

 

Trh práce  - způsoby oslovování zaměstnavatelů

Účastník získá informace, jakým způsobem oslovit potenciálního zaměstnavatele - písemně, osobně, reakce na pracovní inzerci, dozví se pozitiva a negativa jednotlivých způsobů oslovení. Proběhne praktický nácvik telefonické komunikace. Lektor bude podávat zpětnou vazbu každému účastníkovi a vyzdvihne pozitiva. Účastníci se naučí sepsat CV a Motivační dopis.

 

Nácvik praktických dovedností

Školení bude chápáno jako sociální trénink, který bude probíhat nácvikem jak na učebně tak v terénu - při jednáních s konkrétními úřady - Úřad práce, odbor sociálního zabezpečení, městský úřad. Cílem bude překlenout pocit právní a sociální nejistoty. Na aktivity bude dohlížet odborný lektor na učebně a osobní poradce v terénu.

Osnova:

1. Hledání zaměstnání

2. Hledání bydlení

3. Komunikace telefonická, elektronická a osobní

4. Samostatná příprava vlastních rozpočtů a kontrolní nákupy

 

Tréninková místa s mentorem

V rámci projektu bude uskutečněno 6 tréninkových míst pro nácvik a obnovu pracovních dovedností. Ke každé osobě bude přidělen mentor, který bude účastníka tréninkového pracovního místa provázet při uskutečňování pracovních povinností. Tréninkové místo bude na 3 měsíce. Tréninkové místo bude koncipováno tak, aby vyhovovalo životnímu rytmu cílové skupiny (škola, brigády, aktivity projektu atd.) Na tréninkové místo bude účastník docházet 3x týdně po 6 hodinách, což činí 72 hodin tréninkové praxe za měsíc. Mentor bude účastníka na tréninkové praxi provázet po dobu 1,5 měsíce. Tím se zajistí dobré proškolení a zajištění smysluplné praxe.

 

Individuální poradenství

Poradenství bude vedeno  po celou dobu projektu osobním poradcem,  tématem bude řešení individuálních potřeb účastníků vzhledem k aktuální situaci. (Flexibilní termíny schůzek, rozhovor, zpětná vazba, individuální přístup).


Závěrečná konference

Závěrečná konference se uskuteční za účasti všech zainteresovaných stran  - zástupců městských úřadů - odbory sociální, neziskových organizací, Domovů na půl cesty a Dětských domovů. Od závěrečné konference očekáváme zvýšení povědomí o fungování zúčastněných stran, navázání užší spolupráce subjektů a uvedení výstupů a zkušeností z projektu do praxe. 

 

Kontaktní osoby projektu:

Ing Jana Hrdličková, Teplice

775 686 049

hrdlickova.jana@bfz.cz

 

Bc. Andrea Rousová

778 412 188

rousova.andrea@bfz.cz

 

Projekt absence rodiny není překážkou kvalitního života je spolufinancován Evropskou unií


Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty