Pomozme získat práci 

Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.04.1/0011 

Částka: 6 446 620,00 Kč 

Doba realizace projektu: 1. září 2005 až 31. srpen 2007 

Popis projektu 

Projekt „Pomozme získat práci“ pokračuje v dosavadních snahách o rozšíření spolupráce s jednotlivými ÚP regionu. Na základě vstupních jednání byla v souladu s požadavky zaměstnanecké politiky ČR a regionu vytipována skladba cílové skupiny, která je v regionu nezaměstnaností nejvíce ohrožena. Formou speciálních motivačních programů za asistence odborných poradců (o. s. Ledovec Ledce a v.d.i. Styl Plzeň) a s následnou rekvalifikací a organizací praxe podle oboru přímo v zaměstnaneckém podniku, projekt řeší možnosti a způsoby návratu do pracovního procesu u vybrané cílové skupiny ? osob dlouhodobě nezaměstnaných, a to s orientací také na OZP. Tato cílová skupina není úzce definována a žadatel se věnuje všem osobám spadajícím do této skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, tedy osobám s nízkou kvalifikací a vzděláním, osobám starším 50 let, zaměstnancům, kterým nezaměstnanost hrozí, zájemcům o práci a především osobám OZP. Projekt klade důraz na možnost společné rekvalifikace OZP s osobami bez zdravotního omezení. Výstupem je připravený, motivovaný a sebevědomý uchazeč, který je schopen orientace na pracovním trhu, a který získává nové pracovní místo. Hlavními cíly projektu je: 1. Návrat dlouhodobě nezaměstnaných a OZP do pracovního procesu. 2. Tvorba a realizace inovačních vzdělávacích programů v souladu s potřebami trhu práce a ověření jejich úspěšnosti. 3. Podpora místních iniciativ. Projekt obsahuje činnosti směřující k:

  • Zvýšení kvalifikace a vzdělání.
  • Odstranění bariér v přístupu ke vzdělání a zaměstnání.
  • Zapojení nezaměstnaných do pracovního procesu.

Vybraní uchazeči o práci, kteří jsou dlouhodobě v evidenci ÚP nebo osoby zdravotně postižené rovněž z evidence ÚP jsou na informačních schůzkách osloveni pracovníky naší vzdělávací akademie. Je jim nabídnuta a vysvětlena možnost absolvovat motivační program a případně následně rekvalifikační kurz. Cílem Motivačního programu je zjištění zájmu o práci uchazeče, zjištění zájmu o konkrétní pracovní činnost, stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče ke zvolené pracovní činnosti. Po absolvování Motivačního kurzu, který trvá 4 dny, se uchazeči rozhodují, zda se budou dále vzdělávat v rekvalifikačním kurzu. Rekvalifikační kurzy jsou zaměřeny na pracovní činnosti, např. Kuchařské a číšnické práce, Pečovatelky, Prodavačské práce, Dělník v kovovýrobě, Dělník v dřevovýrobě, Pomocný pracovník v elektrotechnice, Zahradnické práce, Pracovník skladového provozu, Pekařské a cukrářské práce. Rekvalifikační kurz zahrnuje odbornou výuku a praxi na pracovištích v příslušném oboru. Délka kurzu je cca 4 měsíce. Odborná výuka rekvalifikačního kurzu Dovednosti administrativního pracovníka obsahuje práci s počítačem, kancelářskou technikou, firemní a obchodní korespondenci, zásady efektivního telefonování, komunikaci a přípravu na výběrové řízení. Praxe probíhá ve firmách a institucích zaměřených na administrativní práce. Délka kurzu je cca 4 měsíce. Po ukončení rekvalifikačního kurzu uchazeči obdrží Osvědčení o rekvalifikaci, které je dvojjazyčné (čeština, němčina). Od začátku projektu se uskutečnilo 19 Motivačních kurzů, ve kterých bylo zapojeno celkem 167 uchazečů, z toho 32 uchazeči byli osoby zdravotně postižené. Do rekvalifikačních kurzů se přihlásilo 136 uchazečů, z toho 22 uchazeči byli osoby zdravotně postižené. Do pracovního poměru se zatím podařilo umístit 28 osob. Uchazeči byli vybíráni z evidence Úřadu práce Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Tachov, České Budějovice.

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty