Máte šanci v Plzeňském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00030

Doba realizace projektu: 1. srpen 2012 až 31. červenec 2015

Popis projektu

Projekt nabízí kompletní soubor aktivit a nástrojů, jejichž uplatněním vůči cílové skupině projektu v Plzeňském kraji hodlají kontaktní pracoviště ÚP ČR v kraji účinně snižovat míru nezaměstnanosti a předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní souvisejícím negativním dopadům.
Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, či zájemci o zaměstnání, evidovaní na ÚP ČR v Plzeňském kraji, kteří jsou v evidenci do 12 měsíců. V projektu si klienti doplní a rozšíří znalosti a dovednosti potřebné pro získání a udržení práce, a to formou neprofesního školení, IT kurzů, případně kvalifikovaným výběrem ze škály rekvalifikačních kurzů. Pro individuální práci s klientem bude využíváno různých poradenských aktivit. Jedním z cílů bude i komunikace se zaměstnavatelským sektorem a individuální pomoc při získávání práce pro klienty projektu. Pro tyto účely bude zajišťováno zprostředkování zaměstnání a podpora pracovních míst (SÚPM, NVPM).
Projekt počítá s řadou doprovodných opatření, jejichž cílem je umožnit klientům účast na aktivitách projektu a eliminovat případné překážky v zapojení se do činnosti. Činnosti budou přizpůsobovány individuálním potřebám klientů a vývoji na trhu práce v regionu.
Projekt bude realizován ve všech okresech Plzeňského kraje. Aktivity budou klientům poskytovány v 6 turnusech po dobu cca 29 měsíců. Počítáme se zapojením minimálně 650 osob. Projekt bude realizovat KrP ÚP ČR v Plzni ve spolupráci s dalšími KoP ÚP ČR v okresech PK. Aktivity pro klienty budou zajišťovány převážně dodavatelsky.
V řízení projektu bude realizátor čerpat ze zkušenosti s prací s cílovou skupinou v rámci OP LZZ, OP RLZ i v rámci státní APZ. Přidaná hodnota projektu je zajištěna zejména komplexním využitím aktivit. Koncepce projektu vychází ze vzorového projektu "Komplexní poradenský program" modifikovaného tak, aby odpovídala aktuální situaci na trhu práce v Plzeňském kraji.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Máte šanci" je snížit a předcházet dlouhodobou nezaměstnanost a současně zvýšit zaměstnatelnost uchazečů (event. zájemců) o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP ČR v Plzeňském kraji do 12 měsíců (bez ohledu na dosažené vzdělání/kvalifikaci, pohlaví, věk apod.) a podpořit jejich začlenění zpět na trh práce a pomoci části účastníků projektu získat zaměstnání.

Cílové skupiny

  • uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Plzeňském kraji max. po dobu 12 měsíců (krátkodobě nezaměstnaní);
  • osoby ohrožené nezaměstnaností evidované na úřadech práce v Plzeňském kraji jako zájemci o zaměstnání.

Region

Plzeňský kraj

Dodavatel projektu:

bfz o.p.s.

Kontakt:

Kontaktní osoba: Bronislava Samková
Adresa: alej Svobody 56, Plzeň
Mobil: +420 774 686 135
E - mail: samkova.bronislava@pl.bfz.cz
web: http://www.matesanci.cz/


Ke stažení:

 

 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty