Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách


Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00074
Částka: 3 156 795,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. srpen 2010 až 31. červenec 2012

Popis projektu

Projekt se zabývá celoživotním vzděláváním pracovníků v sociální sféře. Zaměstnanci zařízení poskytující sociální služby budou školeni ve dvou rovinách. První rovinou bude doplnění kvalifikace potřebné pro výkon svého povolání. Bfz o.p.s. je u MPSV akreditována jako vzdělávací instituce a zároveň má již akreditovány kurzy v rozsahu 150 hodin (pro pracovníky v sociálních službách) a 200 hodinový (pro sociální pracovníky) splňující požadavky dle zákona 108/2006 Sb. Druhou rovinou projektu bude akreditování nových vzdělávacích programů. Realizátor projektu má zmapovány potřeby sociálních zařízení v Ústeckém kraji. V rámci projektu bude vytvořeno 16 nových krátkodobých kurzů, o které byl při plošném monitoringu největší zájem. Následně, po získání akreditace u MPSV, budou proškolováni zaměstnanci sociálních zařízení. Vzdělávání bude realizováno ve střediscích vzdělávací společnosti, která budou pro účastníky nejsnáze dostupná. U krátkodobých kurzů v rámci dalšího (celoživotního) vzdělávání je možná realizace přímo u zaměstnavatele, aby nedocházelo k narušování zajištění celodenního provozu zařízení a zaměstnanci nemuseli dojíždět za vzděláním do vzdálených míst. Organizace projektu je zajišťována realizačním týmem žadatele, který má dobré zkušenosti s realizací rekvalifikačních kurzů a dalších forem vzdělávání z předcházejícího dotačního období. Smyslem projektu je zajistit kvalitní vzdělávání pro všechny pracovníky v sociální sféře takovou formou, která co nejméně naruší jejich běžnou denní činnost a současně jim napomůže řešit problémy vznikající při výkonu jejich povolání.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je poskytnout kvalitní vzdělávání pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím kvalifikačních kurzů a krátkodobých kurzů a seminářů a tím dosáhnout zvýšení úrovně poskytovaných sociálních služeb v regionu. Vzdělávací instituce i kvalifikační kurz v rozsahu 150 hodin (pro pracovníky v sociálních službách) a 200 hodin (pro sociální pracovníky) jsou již akreditovány u MPSV. Krátkodobé kurzy dalšího celoživotního vzdělávání v sociálních službách, budou akreditovány v rámci projektu. Témata celoživotního vzdělávání jsou vybrána na základě potřeb zaměstnanců sociálních zařízení, které byly zjišťovány v rámci monitoringu v Ústeckém kraji. Celkem bude vytvořeno 16 nových vzdělávacích programů pro SP a PSS. Vzdělávání se zúčastní min. 800 zaměstnanců.

Cílové skupiny

Zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů poskytujících služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Kontaktní pracovník pro poskytnutí více informací k projektu:

Petrlíková Eva

tel. 775 686 048

e-mail : petrlikova.eva@ln.bfz.cz

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty