Cesta dlouhodobě evidovaného uchazeče k zaměstnání

Reg. č. CZ.1.04/2.1.00/13.00041

 

Realizace projektu:

V rámci Chomutovského regionu  realizuje tento projekt obecně prospěšná společnost bfz o.p.s.

Dotace:

Tento projekt je financován z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR.

 

Doba realizace:

Projekt byl zahájen 1.dubna 2010  a bude ukončen 31.května 2012

Cílová skupina

Osoby, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců a zejména uchazeči podle §33 Zákona o zaměstnanosti. Dále uchazeči, kteří v rámci tohoto projektu ukončí evidenci a opětovně se zaevidují po méně než 6 měsících.

Cíle projektu

 • Aktivizace dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání.
  - zvýšením jejich efektivnosti,individuálním přístupem a specifickou péčí každému účastníkovi, zvýšením kvality informačních, poradenských, vzdělávacích a zprostředkovatelských služeb.
 • Podpora motivace účastníků k uplatnění na trhu práce.
 • Rozvoj osobních a profesních kompetencí účastníků
 • Maximální využití  nástrojů poradenské činnosti.
 • Podpora účastníků při vyhledávání zaměstnání
 • Podpora účastníků při zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Odstranění bariér vstupu cílové skupiny na trh práce
 • Podpora spolupráce se sociálními partnery a zaměstnavateli v Ústeckém kraji

Co účast v projektu nabízí?

 • Vzdělávací kurzy zdarma
 • Pomoc překonat bariéry bránící osobám nalézt a přijmout práci
 • Možnost využití kontaktního místa
 • Individuální přístup a poradenství
 • Přímá podpora – úhrada nákladů  účastníka   na jízdné, stravování apod.

Vstup do projektu

 • Pro osoby evidované na ÚP (uchazeči a zájemci o zaměstnání)
 • Absolvování výběrů (prezentace, pohovor)
 • Podpis dohody o účasti v projektu
 • Sepsání souhlasu se vstupem do projektu
 • CHUŤ ZMĚNIT SVOU SITUACI

Jednotlivé etapy projektu

 • Příprava a zapojení cílové skupiny do projektu 
 • "CESTA"  klienta k zaměstnání 
 • Informačně poradenské centrum 
 • "KRUH" nástroj pro orientaci klienta v řemeslných oborech
 • Rekvalifikace
 • Zprostředkování zaměstnání 
 • Podpora zaměstnávání uchazečů

Příprava a zapojení cílové skupiny do projektu

 • Výběr klientů 
 • Informační schůzka 
 • Souhlas se vstupem do projektu
 • Vyplnění vstupního dotazníku
 • Individuální pohovor s osobním poradcem
 • Vysvětlení organizace jednotlivých aktivit projektu

"CESTA"  klienta k zaměstnání

 • Bilanční diagnostika – zaměřena na popis klientovi osobnosti a schopnosti 
 • Pracovní diagnostika – zaměřena na identifikaci kvalifikace, vzdělání a schopnosti klienta
 • Zdravotní diagnostika – zaměřena na zdravotní kontraindikace k případnému zařazení na jednotlivé aktivity projektu a pracovní zařazení.

Informačně poradenské centrum IPC

 • Individuální poradenství
 • Individuální práce s účastníky v poradenském centru
 • K dispozici je PC s internetem, telefon atd.
 • Zprostředkování zaměstnání

„KRUH“ nástroj pro orientaci klienta v řemeslných oborech

Prověření předpokladů klienta k zapojení do jednoduchých manuálních činností.
o Práce s papírem, kovem, dřevem, textilem, sklem apod.

Rekvalifikace

 • Odborné vzdělávání v oborech ICT
    - PC kurzy pro začátečníky
    - PC kurzy pro pokročilé
 • Krátkodobé a střednědobé rekvalifikace:
  - služby
  - řemesla 
  - podnikatelské kompetence      

Zprostředkování zaměstnání 

 • průběžný monitoring poptávky a nabídky práce
 • pomoc osobních poradců při kontaktu se zaměstnavatelem  

Podpora zaměstnávání uchazečů

 • Dotované zaměstnání
   zajištění pracovního uplatnění účastníků ve formě dotovaného zaměstnání 
 • Praxe u zaměstnavatelů
  Poznání nároků a požadavků daného pracovního místa 
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Doprovodná opatření
  o Úhrada nákladů:
    - jízdné
    - stravné
    - péče o závislou osobu
    - ubytování
    - vstupní lékařské prohlídky
    - potvrzení zdravotní způsobilosti
    - výpis z rejstříku trestů
    - dotovaná pracovní místa

Kontackty:


Adresa:  
bfz o.p.s.
Havlíčkova 3675
430 03 Chomutov

Koordinátor projektu:
Provazníková Hana
E-mail: provaznikova.hana@cv.bfz.cz
Tel: 773 686 115

Odborný poradce:
Burgetová Dana
E-mail: burgetova.dana@cv.bfz.cz
Tel: 776 686 146

Odborný poradce:
Kouřilová Zuzana
E-mail: kourilova.zuzana@cv.bfz.cz
Tel: 776 686 147

Asistent:
Gaja Luboš
gaja.lubos@cv.bfz.cz
Tel: 414 120 798

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty