Projekt EMA - efektivními metodami k aktivitě - program pro nezaměstnané ženy se základním a neupotřebitelným vzděláním

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedná se o grantový projekt oblasti Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Projekt je  financovaný z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Na jeho realizaci se podílí vzdělávací střediska bfz. o.p.s. na adrese:

  • Kollárova 8, 415 01  Teplice
  • Dlouhá 32, 412 39   Litoměřice

Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané ženy se základním nebo neupotřebitelným vzděláním, u kterých se nedaří zapojení do pracovního procesu. Cílem projektu je odstranit bariéry při jejich vstupu na trh práce.

Projekt je koncipován jako dlouhodobé, opakované a pravidelné působení na účastnice s cílem změny jejich postoje k  současné situaci. Práce s touto cílovou skupinou vyžaduje individuální působení, které není možné uskutečnit v rámci běžné evidence na úřadu práce. Probíhá formou skupinových školení, skupinového plnění úkolů, psychologických her, individuálního poradenství, praxí, rekvalifikací a exkurzí. Individuální poradenství vedené osobním poradcem bude poskytovat zhodnocení schopností a možností účastnic k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce. Jeho součástí je i pracovní diagnostika, se zaměřením na volbu vhodné rekvalifikace a možnou budoucí profesní orientaci. Všechny aktivity budou zaměřeny na podporu pracovních návyků, rozvoj komunikace, schopnost sebeprezentace a orientaci na trhu práce. Podpoří účastnice v  hledání nového zaměstnání, zahájení konkrétní pracovní činnosti a setrvání v ní. Účastnice získají základní znalosti obsluhy PC.

Pokud účastnice během projektu nastoupí do zaměstnání (první tři měsíce po uzavření smlouvy), může jim být poskytováno pracovně-právní poradenství. Cíl této aktivity představuje předávání si pracovních zkušeností, ventilování osobních problémů ve vztahu k novému zaměstnání, podpora udržení zaměstnání.

Cílem projektu je žena, připravená zapojit se do pracovního procesu, která se zbavila odstranitelných překážek bránících ji při vstupu na pracovní trh.

Projekt  EMA je zahájen 1. srpna 2009 a bude ukončen 31.7.2011. V průběhu 5 cyklů bude výše uvedeným způsobem poskytnuta pomoc 120  nezaměstnaným ženám se základním či neupotřebitelným vzděláním.

Kontaktní pracovník pro poskytnutí více  informací k projektu:

Hatašová Marie
tel. 414 120 783, 775 686 494
e-mail: hatasova. marie@tp.bfz.cz

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty