Návrat

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00207
Částka: 3 672 787,76 Kč
Doba realizace projektu: 1. duben 2011 až 31. červenec 2012

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců a u kterých se nedaří zapojení do pracovního procesu. Práce s touto cílovou skupinou vyžaduje dlouhodobé a individuální působení, které není možné uskutečnit v rámci běžné evidence na Úřadu práce. Projekt nabízí zprostředkování adresné a účinné pomoci cílové skupině při orientaci na trhu práce, při změně postoje a návyků a při hledání pracovního uplatnění. 90 účastníků rozdělených do 3 cyklů projde 2 měsíčním poradenským programem, který bude formou pravidelných aktivit podporovat změnu návyků charakteristických pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.Po absolvování poradenského programu všichni účastníci v rámci exkurze a odborné praxe navštíví několik zaměstnavatelů a absolvují pracovní a bilanční diagnostiku se zaměřením na vhodnou rekvalifikaci a možnou budoucí profesní orientaci.Po absolvování poradenského programu, exkurze a diagnostikách 45 účastníků projde rekvalifikačním kurzem, na kterém by mělo dojí k doplnění jejich kvalifikace. Ti, kteří úspěšně absolvují rekvalifikace získají Osvědčení o rekvalifikaci. Projekt je koncipován jako dlouhodobé, opakované a pravidelné působení na uchazeče o zaměstnání s cílem změny jejich postoje k současné situaci. Práce s uchazeči bude probíhat po celou dobu cyklu projektu nejméně 3x týdně a to formou skupinových školení, skupinového plnění úkolů, individuálního poradenství, exkurzí, rekvalifikací a odborných praxí. Aktivity budou zaměřeny na podporu pracovních návyků, doplnění kvalifikace a motivaci. Cílem projektu je odstranit bariéry při vstupu na trh práce u osob, které již z důvodů dlouhodobého nezapojení do pracovního procesu ztratily pracovní návyky a přispět k prevenci jejich nezaměstnanosti.V projektu se počítá s nalezením pracovního místa pro 25 % účastníků projektu.

Cíle projektu

Odstranění bariér při vstupu na trh práce u fyzických osob, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců a snížení nezaměstnanosti u této cílové skupiny.

Cílové skupiny

Projekt nabízí vytvoření a zpřístupnění nového aktivizačního programu pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců.

 

Kontaktní pracovník pro poskytnutí více informací k projektu:

Petrlíková Eva

tel. 775 686 048

e-mail : petrlikova.eva@ln.bfz.cz

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty