V padesáti nekončíme

Reg. č. CZ.1.04/2.1.00/13.00038

Realizace projektu:

V rámci Litoměřického regionu  realizuje tento projekt obecně prospěšná společnost bfz o.p.s.

Dotace:

Tento projekt je financován z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR.

Doba realizace:

Projekt byl zahájen 1.prosince 2009  a bude ukončen 31.května 2012

Cílová skupina

Uchazeči a zájemci o zaměstnání starší 50 let – zejména 55 a více

Cíle projektu

 • zlepšit přístup cílové skupiny k zaměstnání.
 • zvýšením jejich efektivnosti,
 • individuálním přístupem a specifickou péčí každému účastníkovi,
 • zvýšením kvality informačních, poradenských, vzdělávacích a zprostředkovatelských služeb.
 • podpora motivace účastníků k uplatnění na trhu práce.
 • rozvoj osobních a profesních kompetencí účastníků
 • maximální využití  nástrojů poradenské činnosti.
 • podpora účastníků při vyhledávání zaměstnání
 • podpora účastníků při zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli
 • zprostředkování zaměstnání
 • odstranění bariér vstupu cílové skupiny na trh práce
 • podpora spolupráce se sociálními partnery a zaměstnavateli v Ústeckém kraji

V průběhu realizace projektu bude uvedeným způsobem poskytnuta pomoc:

 • 62 osobám cílové skupiny
 • 62 osob absolvuje Počítačový kurz (možnost ukončení ECDL zkouškou)
 • 62 osob absolvuje výuku angličtiny
 • 37 osobám zajištěna specifická rekvalifikace
 • 161 úspěšně absolvovaných kurzů
 • 12 osobám nově vytvořená pracovní místa

Co účast v projektu nabízí?

 • Vzdělávací kurzy zdarma
 • Pomoc překonat bariéry bránící osobám nalézt a přijmout práci
 • Možnost využití kontaktního místa
 • Individuální přístup a poradenství
 • Přímá podpora – úhrada nákladů  účastníka   na jízdné, stravování apod.

Jednotlivé etapy projektu

 • Výběr účastníků do projektu
 • Vstupní školení účastníků projektu
 • Poradenské činnosti
 • Pracovní anamnéza účastníka – pracovní a bilanční diagnostika
 • Zdravotní diagnostika
 • Motivačně poradenský kurz
 • Modul č. 1 – Sociálně komunikační dovednosti
 • Modul č. 2 – Právo v praxi a podnikání
 • Modul č. 3 – Rozvoj jazykových kompetencí potřebných pro trh práce
 • Rekvalifikační kurzy
 • Kurz počítačových dovedností (úroveň ECDL)
 • Specifická profesní rekvalifikace
 • Zprostředkování zaměstnání /dotované místo

Vstup do projektu

 • Pro osoby evidované na ÚP (uchazeči a zájemci o zaměstnání)
 • Absolvování výběrů (prezentace, pohovor)
 • Podpis dohody o účasti v projektu
 • Sepsání souhlasu se vstupem do projektu
 • CHUŤ ZMĚNIT SVOU SITUACI

Úvodní modul

 • Zahájení práce s účastníky
 • Provedení základních školení (BOZP, PO, atd.)
 • Vysvětlení organizace jednotlivých aktivit projektu
 • Projednání a předání harmonogramů
 • Předání informačních materiálů

Informační a poradenské centrum   IPC

 • Rozvrh pro poradenství
 • PC centrum s internetem
 • Informace o volných pracovních místech (inzertní noviny)
 • Osobní konzultant, manažer trhu práce atd.

Pracovní anamnéza účastníka

 • Odborně vedený rozhovor
  Zajistí: osobní konzultant
 • Bilanční a pracovní diagnostika
  Zajistí: psycholog
 • Zdravotní diagnostika
  Zajistí: obvodní lékař účastníků

Motivačně poradenský kurz

 • Modul č.1 Sociálně komunikační dovednosti  (105 hod.)
 • Modul č. 2  Právo v praxi a podnikání       (50 hod.)
 • Modul č. 3  Rozvoj jazykových kompetencí potřebných pro trh práce (100hod.)

Rekvalifikace

 • Kurz počítačových dovedností  - 80 hod. (možnost složit zkoušku - úroveň ECDL)
 • Specifická  profesní rekvalifikace

Ověřování pracovních možností

 • Konkrétní formy ověřování pracovních možností (seznam oslovených zaměstnavatelů včetně kont. údajů)
 • Kvalitativní a kvantitativní zapojení účastníků (jízdné atd.)

Zaměstnavatelé

 • Praxe u zaměstnavatelů
 • Poznání nároků a požadavků daného pracovního místa
 • Dotované zaměstnání - zajištění pracovního uplatnění účastníků ve formě
 • Dotovaného zaměstnání
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Databáze spolupracujících zaměstnavatelů
 • Přehled uskutečněných setkání se zaměstnavateli
 • Přehled zprostředkovaných kontaktů mezi zaměstnavateli a účastníky

Přímá podpora

 • příspěvek na dopravu (ČSAD, ČD)
 • příspěvek na stravné (stravenky na obědy)
 • příspěvek na hlídání dětí předškolního věku nebo na péči o osobu blízkou
 • proplácení nákladů spojených s doložením zdravotních předpokladů
 • mzdové příspěvky

Aktuálně v Litoměřicích

Leden – duben 2010 -  cyklus C1:
Poradenské činnosti s účastníky
Pracovní anamnéza účastníků – pracovní, bilanční a zdravotní diagnostiky
Motivačně poradenský kurz: 
Sociálně komunikační dovednosti
Právo v praxi a podnikání  
Rozvoj jazykových kompetencí potřebných pro trh práce – angličtina
Kurz počítačových dovedností (úroveň ECDL)
Praxe u zaměstnavatelů
30.4. 2010 – výběr uchazečů pro cyklus C2

Květen – září 2010
Specifické rekvalifikace cyklu C1
Otevření nového cyklu C2
Obdobný průběh jako u cyklu C1

Kontaktní údaje pro informace o projektu :

Bfz o.p.s.
Dlouhá 32
Litoměřice
www.bfz.cz
Tel.: 414 120 789€

Koordinátor projektu   
Ing. Lucie Tesaříková
e-mail: tesarikova.lucie@lt.bfz.cz
mobil : 773 686 114

Administrativní pracovník
Monika Klausová
e-mail: klausova.monika@lt.bfz.cz
mobil : 774 686 137

Osobní konzultant:  
Pavlína Straková
e-mail: strakova.pavlina@lt.bfz.cz

 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty