„První šance i mladým bez vzdělání“

Reg. č. CZ.1.04/2.1.00/13.00039

 

Realizace projektu:

V rámci Chomtovského regionu  realizuje tento projekt obecně prospěšná společnost bfz o.p.s.

Dotace:

Tento projekt je financován z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR.

Doba realizace:

Projekt byl zahájen 1.prosince 2009  a bude ukončen 31.května 2012

Cílová skupina

Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 25 let a mladiství do 18 let.

Cíle projektu

 • Zlepšit přístup cílové skupiny k zaměstnání.
  – zvýšením jejich efektivnosti,
  – individuálním přístupem a specifickou péčí každému účastníkovi,
  – zvýšením kvality informačních, poradenských, vzdělávacích a zprostředkovatelských služeb.
 •  Podpora motivace účastníků k uplatnění na trhu práce.
 •  Rozvoj osobních a profesních kompetencí účastníků
 •  Maximální využití  nástrojů poradenské činnosti.
 •  Podpora účastníků při vyhledávání zaměstnání
 •  Podpora účastníků při zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli
 •  Zprostředkování zaměstnání
 •  Odstranění bariér vstupu cílové skupiny na trh práce
 •  Podpora spolupráce se sociálními partnery a zaměstnavateli v Ústeckém kraji

Co účast v projektu nabízí?

 • Vzdělávací kurzy zdarma
 • Pomoc překonat bariéry bránící osobám nalézt a přijmout práci
 • Možnost využití kontaktního místa
 • Individuální přístup a poradenství
 • Přímá podpora – úhrada nákladů  účastníka   na jízdné, stravování apod.

Vstup do projektu

 • Pro osoby evidované na ÚP (uchazeči a zájemci o zaměstnání)
 • Absolvování výběrů (prezentace, pohovor)
 • Podpis dohody o účasti v projektu
 • Sepsání souhlasu se vstupem do projektu
 • CHUŤ ZMĚNIT SVOU SITUACI

Jednotlivé etapy projektu

 • Výběr účastníků do projektu
 • Vstupní pohovory
 • Pracovní anamnéza účastníka – pracovní a bilanční diagnostika
 • Neprofesní školení
 • Spolupráce se zaměstnavateli
 • Motivační program NEXT STEP
 • Nespecifické rekvalifikace a vzdělávání
 • Specifické rekvalifikace
 • Individuální poradenství
 • Zprostředkování zaměstnání

Vstupní pohovory

 • Vyplnění vstupního dotazníku
 • Individuální pohovor s odborným poradcem
 • Vysvětlení organizace jednotlivých aktivit projektu
 • Předání informačních materiálů 
 • Regionální a poradenské centrum

Pracovní a bilanční diagnostika

 • Bilanční diagnostika – zaměřena na popis klientovi osobnosti a schopnosti 
 • Pracovní diagnostika – zaměřena na identifikaci kvalifikace, vzdělání a schopnosti klienta

Neprofesní školení

 • Rozvoj schopností pro trh práce
    -  orientace na trhu práce
    -  pracovně právní problematika
    -  komunikace, prezentace, asertivita
    
  -  výběrové řízení, pracovní pohovory
    -  prezentace zaměstnavatelů
 • Finanční gramotnost
    -  osobní rozpočet
    -  finanční produkty
    -  oddlužení

NEXT STEP

 • Peers club
 • Youth club
    - motivační aktivity vedené studenty VOŠ/VŠ
    - osobnostní a sociální rozvoj

Nespecifické rekvalifikace a vzdělávání

 • Odborné vzdělávání v oborech ICT
    - PC kurzy pro začátečníky
    - PC kurzy pro pokročilé
 • Odborné vzdělávání v cizích jazycích
    - Anglický jazyk pro začátečníky
    - Německý jazyk pro začátečníky

Specifické rekvalifikace

 • Odborné rekvalifikační kurzy
   Oblasti:  služby
          řemesla
            podnikatelské kompetence     

Individuální poradenství

 • Individuální práce s účastníky v poradenském centru
 • K dispozici je PC s internetem, telefon atd.
 • Zprostředkování zaměstnání

Spolupráce se zaměstnavateli

 • Praxe u zaměstnavatelů
  Poznání nároků a požadavků daného pracovního místa
 • Dotované zaměstnání
   zajištění pracovního uplatnění účastníků ve formě dotovaného zaměstnání 
 • Zprostředkování zaměstnání
  databáze spolupracujících zaměstnavatelů
  přehled uskutečněných setkání se zaměstnavateli
  přehled zprostředkovaných kontaktů mezi zaměstnavateli a účastníky

Doprovodná opatření

 • Úhrada nákladů:
    - jízdné
    - stravné
    - péče o závislou osobu
    - ubytování
    - vstupní lékařské prohlídky
    - potvrzení zdravotní způsobilosti
    - výpis z rejstříku trestů
    - dotovaná pracovní místa

Kontakty:

Adresa:  
bfz o.p.s.
Havlíčkova 3675
430 03 Chomutov

Koordinátor projektu:
Provazníková Hana
E-mail: provaznikova.hana@cv.bfz.cz
Tel: 773 686 115

Odborný poradce:
Křížová Dagmar
E-mail: krizova.dagmar@cv.bfz.cz
Tel: 774 686 138

Asistent:
Gaja Luboš
gaja.lubos@cv.bfz.cz
Tel: 414 120 798

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty