Spolupráce nese výsledky

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00031

Příjemce: bfz-vzdělávací akademie s.r.o.

IČ: 27965945

Trvání projektu: 01.12.2012 - 01.07.2014

Náklady projektu: 5 951 286,56 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi vzdělávací společností, hospodářskou komorou, ÚP a zaměstnavateli, které bude zaměřené na odbourávání genderových stereotypů na trhu práce. Součástí prosazování genderové politiky bude zapojení zahraničního experta na jedné klíčové aktivitě - pořádání kulatých stolů se zaměstnavateli, na kterých dojde k přenosu dobré praxe a výměně zkušeností mezi českou a německou
sítí.

Specifické cíle:

- motivace zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů především
podporou flexibilních pracovních míst
- poskytnutí mzdových příspěvků pro pracovní místa pro účastníky z CS
- intenzivní přenos informací o dané problematice vůči veřejnosti prostřednictvím médií,
inzerátů, www stránek projektu a veřejných akcí

Problematika rovných příležitostí žen a mužů v ČR by si zasloužila podstatně větší pozornost, než jaké se jí v současné době dostává. Většinou se jí zabývají pouze neziskové organizace či občanská sdružení, která neustále bojují s nedostatkem finančních prostředků a s nezájmem ze strany veřejnosti a zaměstnavatelů.

Ačkoliv u našich sousedů (Německo, Polsko) jsou sdílená pracovní místa, místa se zkrácenou pracovní dobou či jiná zvýhodnění pro ženy (muže) s nezletilými dětmi zcela běžnou praxí - v České republice stále převládá ekonomický zájem nad sociálním a etickým přístupem k dané problematice. Vytvoření místního partnerství a možnost dlouhodobého působení na zaměstnavatele i veřejnost může přinést cílové skupině zlepšení situace v pracovním i rodinném životě. Důležitým prvkem je i možnost zapojení expetra na rovné příležitosti a zahraničních expertů, kteří prostřednictvím aktivit projektu přenesou své zkušenosti na účastníky projektu a zástupce zaměstnavatelů v regionu. Přínosem projektu je také vytvoření kavárny - Job café, kde se může veřejnost seznámit s genderovou problematikou netradiční formou prostřednictvím interaktivní komunikace a diskuze.
Zkušenosti a znalosti potřeb cílové skupiny v rámci předchozích projektů se stejným zaměřením jednoznačně prokázaly vzhledem k přístupu zaměstnavatelů k potřebám cílové skupiny nezbytnost realizace projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů.

Cílová skupina

• ženy nad 50 let
• rodiče na mateřské/rodičovské dovolené
• osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
• ženy OSVČ a začínající podnikatelky

Co účast v projektu nabízí?

• Pomoc překonat bariéry bránící účastníkům nalézt odpovídající zaměstnání
• V případě nesnází ve stávajícím zaměstnání pomoc se sladěním pracovního a rodinného života
• Možnost využití kontaktního místa Job cafe
• Individuální přístup a poradenství
• Přímá podpora - dotace na zaměstnání, příspěvek na jízdné, hlídání dětí a zajištění péče o osobu blíkou apod.

Realizátor projektu:

bfz - vzdělávací akademie, s.r.o.
Provaznická 16, 350 02 Cheb

Kontaktní údaje bfz:

bfz - vzdělávací akademie, s.r.o.
Dlouhá 32
412 39 Litoměřice

 

• Ing. Lucie Tesaříková
tel.: 773 686 114
tesaříkova.lucie@lt.bfz.cz

 

• Monika Klausová
tel.: 774 686 137
klausova.monika@lt.bfz.cz

 

 

bfz - vzdělávací akademie, s.r.o.
Rooseveltova 2649/23
430 03 Chomutov

 

• Bc. Fleischerová Jana, Dis.
tel.: 777 356 941
fleischerova.jana@tp.bfz.cz

 

 

Partneři projektu:

 

 

  • Člověk v tísni, o.p.s.

Nerudova 1, 430 01 Chomutov

 

 

 

  • Okresní hospodářská komora v Chomutově

Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
reditel@ohkcv.cz

 

 

 

 

  • Úřad práce ČR

 

 

 

Ke stažení:

 

 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty