Stáž je moje cesta

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000614

Doba realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2017

Místo realizace: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Cílová skupina: osoby ve věku 15 – 30 let, evidované na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání s kvalifikací ISCED 3 až 6, s minimální dobou evidence na ÚP ČR po dobu 6 měsíců, které se řadí mezi osoby sociálně vyloučené

Anotace projektu:

Projekt nabízí 20 mladým lidem možnost absolvovat pracovní stáž v Německu po dobu 10 týdnů, na kterou budou jazykově vybaveni v období přípravy na stáž. Stáž absolvují v německých firmách, kde budou mít možnost poznat život v odlišné společnosti. Účast v projektu bude nabídnuta především dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se za normálních okolností na stáž nedostanou. Intenzivní práce s účastníky povede k jejich osamostatnění, získání soběstačnosti a sebedůvěry a především uplatnění na trhu práce v ČR. Projekt bude probíhat ve 3 cyklech vždy v jiném kraji: 1x v Plzeňském, 1x v Karlovarském a 1x v Ústeckém.

Aktivity projektu:

 

  1. Kurz německého jazyka v ČR – účastníci získají takové základy v cizím jazyce, které jim umožní základní komunikaci na pracovišti při zahájení stáže a v místě konání při samostatném pohybu a doplňujících integračních aktivitách
  2. Kurz interkulturního vzdělávání v ČR – účastníci budou seznámeni se specifiky společnosti a pracovního života v Německu, kurz také podpoří rozvoj jejich komunikačních dovedností
  3. Pracovní stáž v Německu po dobu 10 týdnů – účastníci získají nové zkušenosti, větší samostatnost a sebevědomí, prohloubí si a rozšíří pracovní kvalifikaci, nasbírají praktické zahraniční pracovní zkušenosti a naváží nové kontakty, pracovní stáž jim pomůže zvýšit své šance na trhu práce
  4. Vzdělávací a integrační aktivity během stáže - účastníci absolvují každý pátek stáže výuku německého jazyka spojenou s předáváním základních informací o historii, geografii a společnosti v místě, kde budou žít.  Pro účastníky budou také zajišťovány víkendové a volnočasové aktivity
  5. Kurz orientace na trhu práce v ČR – účastníkům usnadní přípravu na návrat na trh práce v ČR, účastníci získají přehled o aktuální situaci, mimo jiné si také zpracují životopis s přihlédnutím k absolvované stáži
  6. Další odborné vzdělávání účastníků – pro účastníky, kteří si po návratu z pracovní stáže budou chtít doplnit své profesní vzdělání, budou připraveny rekvalifikační kurzy a kurzy profesní kvalifikace
  7. Průběžná mentorská podpora a sledování rozvoje účastníků – po celou dobu účasti budou účastníkům k dispozici zkušený mentor a kouč, kteří je budou provázet aktivitami projektu před samotnou stáží, během stáže i po jejím skončení. 

 

 

Realizátor projektu: bfz o.p.s., Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Partner projektu: bfz gGmbH, SRN


Kontakty:

bfz o.p.s. v Plzeňském kraji,
alej Svobody 56, 323 00 Plzeň
Bc. Martin Langer, 777 796 830, langer.martin@bfz.cz

 

bfz o.p.s. v Karlovarském kraji
Truhlářská 19, 360 17 Karlovy Vary
Filip Plachý, 776 683 553, plachy.filip@bfz.cz

 

bfz o.p.s. v Ústeckém kraji
Kollárova 8, 415 01 Teplice
Ing. Jana Hrdličková, 775 686 049, hrdlickova.jana@bfz.cz


Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty