Zúročíme své zkušenosti

Projekt je zaměřen na pomoc CS osob starších 50 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti CS na trhu práce, a tím napomoct snížení rizika sociální izolace. Tato CS patří mezi nejvíce znevýhodněné na TP a je nutné jí proto věnovat zvýšenou péči. Osoby ve věku 50+ se po ztrátě zaměstnání v převážné většině stávají dlouhodobě nezaměstnanými, což sebou nese snížení příjmu a životní úrovně až hrozbu sociálního vyloučení. Pro některé je ztráta zaměstnání dosud nepoznanou situací, nevědí kde a jak hledat práci, po neúspěšném pokusu snadno ztrácí motivaci, následně přichází o své pracovní návyky a dovednosti. To vše způsobí, že jsou velmi obtížně umístitelné na TP. Projekt si klade za cíl prostřednictvím poskytnutí komplexních poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit podpořit jejich sebevědomí, zvýšit kompetence a přiblížit tak možnost pracovního uplatnění, motivovat je a aktivizovat pro hledání zaměstnání a ke zvýšení kvalifikace, a tím umožnit sociální integraci. Účastníci projdou intenzivním poradenským programem, absolvují poradenské a motivační aktivity projektu, účastní se rekvalifikací a praxí vč pracovních míst na zkoušku. Bude uskutečněna pracovní a bilanční diagnostika, dle potřeb účastníků. Výstupy pomohou při volbě vhodné rekvalifikace či profesní orientace. Důležitou aktivitou je zprostředkování zaměstnání a umisťování účastníků na TP formou dotovaných, nedotovaných pracovních míst a PM na zkoušku.

Cíle projektu

Cílem projektu je snížit míru a hrozbu sociálního vyloučení CS díky odstranění bariér při vstupu nebo
setrvání na trhu práce osob starších 50ti let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Ve spolupráci se spolupracujícími organizacemi si projekt klade za cíl vyhledávat osoby nacházející se v nesnadné životní situaci, které naplňují kritéria výběru CS a zajišťovat jim pomoc zejména se zaměřením na zlepšení jejich postavení na trhu práce a získání vhodného zaměstnání. Eliminovat dopady handicapů, které si sebou CS nese a které jí přiznávají předsudky zaměstnavatelů.
Projekt podpoří celkem 120 osob z regionů Litoměřice, Most a Teplice. 63 osob absolvuje rekvalifikaci, 42 osob získá
zaměstnání, z toho 14 s podporou mzdových příspěvků. 10 osob získá podporu formou PM na zkoušku.

Cílové skupiny

- osoby starší 50 let ohrožené sociálním vyloučením z okresů Litoměřice a Most, kterým vstup na trh práce a udržení se na něm komplikují různé handicapy
Účastníci/ce projektu
osoby nad 50 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby s nízkou kvalifikací
osoby s tělesným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby z romských lokalit
osoby z etnických menšin, azylanti/tky, imigranti/tky
osoby ohrožené zadlužeností
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
zaměstnanci/kyně

 

 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty