Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Centrála » Moderní postupy vzdělávání - do 08/2020

Příprava 24 e-kurzů pro distanční výuku

V rámci projektu „Moderní postupy vzdělávání“ proběhla ve dnech 10. - 12. 4. 2018 aktivita zaměřená na vzdělávání českých a rakouských lektorů projektu. Lektoři pod odborným dohledem německého partnera bfz gGmbH připravují podklady pro e-learninové kurzy zaměřené na vzdělávání v pomáhajících profesích v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví (Základy práva, Pracovní právo, Etika, Personální řízení, Komunikace v týmu, Finanční řízení v sociálních službách, Projektové řízení, …)

Moderní kurzy budou provázané s aktivitou v e-learningovém portálu, doplněné videi vytvořenými projektu.

Během třídenního školení, které se zúčastnilo 6 českých lektorů a 1 rakouský lektor, se zúčastnění zdokonalili v následujících oblastech:

-          Integrace různých učebních prostředků do konceptu učení

-          Příprava scénáře na 3D natáčení

-          Produkce videosekvence s pomocí mobilního 3D studia

-          Práce v Moodle – funkce, úprava, tvorba kurzů, tvorba dotazníků a testů

 

Setkání erasmus+ Plzeň      Setkání erasmus plus Plzeň

 

Od podzimu 2018 začne testování prvních modulů s tématem Etika. Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní – pro 5 kurzů profesních kvalifikací a zaměstnanci v pomáhajících profesích pro 15 kurzů z této oblasti. Každé téma bude odučeno na 5 osobách, které následně poskytnou tvůrcům modulu zpětnou vazbu. Výstupem bude osvědčení o účasti.

Němečtí i rakouští partneři zpracovávají po dvou e-learningových tématech.

Pokud máte zájem o účast v bezplatných kurzech na tohoto projektu, můžete se informovat na tomto e-mailu: dana.tarantova@bfz.cz

Číslo projektu: 2017 - CZ01 - KA202-035472

 

Moderní postupy vzdělávání/ Die Moderne Ausbildung

erasmus logo

2017-1-CZ01-KA202-035472

Doba trvání projektu:

1. 9. 2017 - 31. 08. 2020

 

Místo realizace: Česká republika,  Spolková republika Německo, Rakouská republika

Shrnutí projektu: 

Projekt „Moderní postupy vzdělávání“ se zaměřuje především na modernizaci současných metod učení. V rámci projektu bude využit trend ve vzdělávání v podobě distančního přístupu k informacím a datům, jež umožňují kurzy formou e-learningu, webinářů. Výhodou distančního vzdělání je především individuální přístup k účastníkům a větší časová flexibilita.

Cílem projektu je vytvoření 24 kombinovaných kurzů, z toho 7 v oblastech rekvalifikací a profesních kvalifikací dle NSK (Národní soustava kvalifikací) a z toho 15 kurzů v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, další 2 kurzy budou připraveny pro seznámení účastníků s prostředím výuky.

Cílovou skupinou projektu je 120 osob starších 16let, které již opustily denní vzdělávání a vstoupily na trh práce. Tyto osoby budou v průběhu projektu proškoleny v rámci ověření a jejich názory a postřehy budou zohledněny při úpravě daných kurzů (adaptaci) před jejich zavedením k využívání. Výstupy z ověření jsou přínosné i pro nastavení pravidel k akreditacím a tvorbu nových kurzů. V rámci projektu budou organizovány kulaté stoly k předání know-how z Rakouska a Německa do Čech.

Aktivitami projektu je tvorba, implementace, pilotní ověření, evaluace, adaptace a uvedení do provozu e-learningových kurzů a to v zemi žadatele a obou partnerů (Rakousko a Spolková republika Německo).

Rakouský partner projektu (Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung) byl jedním z prvních institucí svého druhu v Evropě a je nejdéle zavedenou vzdělávající výzkumnou institucí v Rakousku.  Posláním partnera je provádět kvalitní výzkum a vývoj za účelem podpory a prosazování činnosti a politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. V posledních letech se öibf zejména  podílelo na vývoji rakouského národního rámce kvalifikací. V minulosti se öibf podílelo na několika projektech , které se zabývaly metodami učení, zejména e-learningu (výuka s využitím výpočetní techniky a internetu).

Německý partner projektu (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH) je výzkumným ústavem pro odborné vzdělávání. f-bb je jedním z velkých výzkumných ústavů odborného vzdělávání a přípravy v Německu. Mezi hlavní zaměření f-bb patří oblasti odborného vzdělávání, profesního začlenění, certifikace a testování, pokračující odborné vzdělávání, poradenství, vzdělávání a demografie, učení s médii (e-learning), vědecké vzdělání a poevropštění vzdělávání.

Za vedlejší přínos projektu lze považovat spojení žadatele a České republiky, kde se usilovně pracuje na NSK, s významnými institucemi v sousedních evropských zemích, kde je tento systém zaveden již řadu let a lze využít možnosti přenosu informací a zkušeností. Lze předpokládat další součinnost zapojených organizací a zemí v této oblasti.

 

Kontaktní osoby projektu:

Ing. Steffen Steinke

Tel.: 770 686 202

e-mail: steffen.steinke@bfz.cz

bfz o.p.s. centrála Cheb

Provaznická 16, 350 02, Cheb