Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Centrála » Společné ošetřovatelské postupy ČR - BAVORSKO - do 2/2013

Společné ošetřovatelské postupy ČR - BAVORSKO

Cíle a obsah projektu

 1. Tvorba společných vyučovacích hodin (odborné i interkulturní hledisko)

  • stálé srovnávání vzdělávacích systémů a pravidelné pracovní schůzky

  • vzájemné hospitace

  • různé aktivity s žáky

 2. Podpora odborných a interkulturních kompetencí zúčastněných žáků (a vyučujících)

  • společná výuka

  • partnerství žáků

  • přeshraniční praxe

  • společné exkurze (i fakultativní)

  • jazyková výuka

 3. Vybudování a upevnění sítě přeshraničníchexpertů a spolupracovníků

  • bavorsko-české odborné konference

  • spolupráce s veřejností 

Nejdůležitější aktivity
Hospitace
Vyučující všech tří zúčastněných škol mají možnostnavštívit hodiny odborné výuky, resp. vést výuku vsousední škole.
Společná výuka
Na každé škole budou žáci účastnící se projekturozděleni do tří skupin. Každá jednotlivá skupinabude přiřazena do jedné partnerské školy.
V každé školní skupině bude tedy třetina žákůdomácích a dvě třetiny žáků z partnerských škol.
Přeshraniční praxe
Žáci a žákyně budou mít možnost doprovázet své„spolužáky“ i na praxi ve zdravotnických a sociálníchzařízeních sousední země.
Společné exkurze
Zatímco odborné exkurze mají za cíl získávání znalostí,fakultativní exkurze (např. spojené s cyklistikou)mají podpořit interkulturní kompetence.
Jazyková výuka
Žáci a vyučující obou bavorských škol mají po dobutrvání projektu možnost navštěvovat kurzčeštiny.
Bavorsko-české odborné konference
Na přeshraniční zasedání s odbornými tématy budouzváni nejen žáci škol, ale i zdravotničtí a sociálnípracovníci z obou zemí. 

Steffen Steinke
Ředitel
bfz o.p.s.
Provaznická 16, 350 02 Cheb
Tel.: +420 355 320 251
E-Mail: steinke.steffen@centrala.bfz.cz
www.bfz.cz