Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Jihočeský kraj » Doma nezůstanu - do 6/2008

Doma nezůstanu

CZ.04.1.03/1.1.03.4/0041

Částka: 6 159 900 Kč

Doba realizace projektu:

15. prosince 2006 až 30. června 2008

Popis projektu

Tímto projektem " Doma nezůstanu" chce firma bfz navázat na úspěšnou spolupráci především s ÚP v Jihočeském kraji. Tento projekt je určen pro okresy Prachatice, Strakonice, Písek a byl projednán s příslušnými okresními úřady. Účelem projektu je podpora tvorby pracovních míst pro osoby ze skupiny dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně nepřizpůsobivých. V rámci programu je snahou pomoci jim k návratu do společnosti jedná se tudíž o umístění obtížně zaměstnatelných osob a pokud možno udržet je na nových nebo neobsazených pracovních místech, která jsou, budou vytvořena u různých subjektu. Jedná se zejména o obecní a městské úřady, svazky obcí a další zaměstnavatele i organizace zajištující služby pro města a obce.

Projekt " Doma nezůstanu" představuje šanci pro 200 osob, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jedná se dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností nebo zájemce o zaměstnání tedy skupinu osob, která se radí k rizikovým a vyžaduje zvláštní péci a individuální poradenství. Výše jmenované skupiny svou dlouhodobou absencí na trhu práce ztrácejí pracovní návyky, motivaci, zhoršuje se jejich finanční situace a přestávají se aktivně zabývat hledání pracovního uplatnění.

Snižuje se jejich schopnost komunikace s potencionálním zaměstnavatelem, navíc informace o dlouhodobém vyřazení z trhu práce je pro zaměstnavatele často negativním předpokladem pro budoucí výkon určité profese, která často vyřadí nezaměstnaného již v úvodní fázi z výběrového řízení. U těchto lidí je pak velmi důležité vrátit jim sebevědomí a ukázat jim, že mají své místo na trhu práce a zaměstnavatelé o ně stojí.

V tomto projektu bude osloveno informačními schůzkami 200 obtížně umístitelných osob a 90 jich bude následně zařazeno do rekvalifikačních kurzu s následným zaměstnáním. Tyto osoby si tak mohou osvojit pracovní návyky a získat příjem finančních prostředku jinak než ze sociálního zajištění, ba naopak zapojením těchto skupin na trh práce vzniká povinnost do sociálního a zdravotního systému přispívat. Motivační aktivity budou v tomto projektu vyloučeny. Žadatel do projektu zapojí představitelé mest a obcí jejichž přítomnost na informativních schůzkách s potencionálními uchazeči odbourá určitý druh anonymity a zjednoduší komunikaci žadatele a uchazeče při vstupu do projektu. Finanční prostředky budou směrovány na přímou finanční podporu mezd výše zmiňovaných subjektu.

Finanční podpora pro potencionální zaměstnavatele ze strany příjemce projektu je částka 3800 Kč / rekvalifikant po dobu 9 měsíců v poctu 80 osob, dle blokové podmínky. Příjemce projektu věří, že výše uvedená opatření jsou dostačující k aktivnímu návratu výše jmenovaných skupin osob na trh práce.