Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Jihočeský kraj » ROVNOVÁHA - do 6/2012

Rovnováha

Název projektu: Rovnováha

OP, opatření: OP VK

Termín realizace

1.12.2009 – 30.6.2012

 

Celkový rozpočet: 5 521 271,22 Kč

 

Cílová skupina: Ředitelé, učitelé a pedagogičtí pracovníci základních škol

 

Cíl projektu

Cílem projektu je naučit pedagogy používat metody a postupy osobnostní, sociální a etické výchovy jako nástroje zvládnutí práce s jednotlivcem a se třídou.

Aktivity projektu

  1. Vzdělávání a výchova k prosociálnosti – v rámci této aktivity se pedagogové naučí jak vytvářet ve škole atmosféru pohody a bezpečí, dále jak pracovat se žáky v oblasti prevence šikany a prevence kriminality mladistvých.
  2. Blok rodič dítě – setkávání pedagogů s rodiči a žáky, práce zaměřená na prevenci šikany a prevenci kriminality mladistvých.

Plánované hodnoty MI

Dosažené hodnoty výstupů