Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Čas na změnu s podporou koučinku

Čas na změnu s podporou koučinku - do 08/2020

logo eu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009376

Doba realizace: 

01.09.2018 – 31.08.2020

Místo realizace: 

Karlovarský kraj – město Karlovy Vary a Ostrov

Cílová skupina:  

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, tj. uchazeči o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR kontaktním pracovišti v Karlových Varech či v Ostrově déle než 5 měsíců, a zároveň se jedná o osoby mladší 25 let, osoby ve věku 50 a více let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0-2), osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o dítě mladší 15 let či osobu blízkou a osoby z národnostních menšin a z jiného sociokulturního prostředí.

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na pomoc osobám z cílové skupiny z Karlovarska. Tyto osoby se potýkají s celou řadou problémů, které však můžeme rozdělit na 2 oblasti, a to problémy finanční a problémy s pracovním uplatněním. Řešením problémů může být účast v tomto projektu. Projekt je komplexem aktivit, které vedou k sociálnímu začlenění, obnově pracovních návyků a také k celkové ekonomické "reintegraci". Aktivity projektu jsou navrženy přímo pro potřeby cílové skupiny.

Aktivity projektu:                          

  1. Výběr cílové skupiny - informační schůzky - Výběr cílové skupiny bude probíhat ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktním pracovištěm v Karlových Varech či v Ostrově. Osoby z cílové skupiny budou zváni na informační schůzky, na kterých jim bude představen projekt. Výběr cílové skupiny bude probíhat postupně, předpokládáme, že výběr bude proveden v 5 cyklech. Do jednoho cyklu by mělo být zapojeno 6 účastníků. Informační schůzky budou probíhat v prostorách ÚP ČR, kontaktního pracoviště v Karlových Varech či v Ostrově nebo u bfz po malých skupinkách rozdělených do jednoho dne (cca po 2-3 osobách). Informační schůzky povede zkušená osoba z realizačního týmu žadatele.
  2. Motivační program a finanční gramotnost – účastníci získají nové znalosti nezbytné pro uplatnění na trhu práce a také dojde k posílení jejich kompetencí pro udržení "budoucího" zaměstnání. Dalšími získanými znalostmi bude finanční gramotnost, tzn. porozumění světu financí, správné nakládaní s financemi, motivování k vedení a plánování rozpočtu a pochopení důsledků zadlužení.
  3. Právní gramotnost – v tomto bloku získají účastníci povědomí o Zákoníku práce, výňatku Občanského zákoníku, předpisy BOZP a Zákonu o zaměstnanosti. Lektor bude vycházet z reálných situací klientů.
  4. Duševní hygiena - nauka, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. 
  5. Koučink - proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.
  6. Počítačová gramotnost
  7. Akreditované vzdělávací programy - Kurzy profesní kvalifikace včetně odborné praxe v cestovním ruchu a rozvoje v ekozemědělství a agroturistiky
  8. Zprostředkování zaměstnání a exkurze – někteří účastníci absolvují pracovní trénink v délce 5 měsíců, 3-5 dní v týdnu a tím si obnoví pracovní návyky, znalosti, dovednosti, dále získají vyšší komunikační a sociální schopnosti. Za odvedenou práci obdrží mzdu.
  9. Individuální poradenství – účastníci budou moci využít při naplňování svých osobního plánů individuálních služeb osobního poradce s přihlédnutím k aktuálním problémům a situacím, ve kterých se účastníci nacházejí.
  10. Zhodnocení realizace projektu, závěrečná evaluace – Na konci realizace projektu bude uskutečněno setkání u kulatého stolu, na který budou pozváni účastníci projektu, zástupci spolupracujících organizací a široká veřejnost. Cílem bude mimo jiné zhodnocení jednotlivých klíčových a vyhodnocení přínosu pro cílovou skupinu.

Realizátor projektu: 

bfz o.p.s., Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Spolupracující organizace: 

Úřad práce ČR, krajská pobočka Karlovy Vary, Ostrov

ZŠ Krušnohorská, Ostrov

město Nejdek