Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Cesta na trh práce - do 5/2021

Cesta na trh práce

logo eu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010381

Doba realizace:               01.06.2019 – 31.05.2021

Místo realizace:              26 obcí a měst MAS Krušné hory

Cílová skupina:               

Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce.

K dlouhodobě obtížně umístitelným skupinám osob v MAS Krušné hory vždy patřili absolventi škol a mladiství bez kvalifikace, osoby pečující o děti do 15 let věku, uchazeči se zdravotním postižením, uchazeči s nízkým stupněm maximálního dosaženého vzdělání, uchazeči ve věku 50 a více let a dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání.

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na pomoc osobám z cílové skupiny z Krušných Hor. Tyto osoby se potýkají s celou řadou problémů, které však můžeme rozdělit na 2 oblasti, a to problémy finanční a problémy s pracovním uplatněním. Řešením problémů může být účast v tomto projektu. Projekt je komplexem aktivit, které vedou k sociálnímu začlenění, obnově pracovních návyků a také k celkové ekonomické "reintegraci". Aktivity projektu jsou navrženy přímo pro potřeby cílové skupiny.

Aktivity projektu:                          

  1. Výběr cílové skupiny - informační schůzky - Výběr cílové skupiny bude probíhat ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktním pracovištěm v Karlových Varech či v Ostrově. Osoby z cílové skupiny budou zváni na informační schůzky, na kterých jim bude představen projekt. Výběr cílové skupiny bude probíhat postupně, předpokládáme, že výběr bude proveden ve 4 cyklech. Do jednoho cyklu by mělo být zapojeno 6 účastníků. Informační schůzky budou probíhat v prostorách ÚP ČR, kontaktního pracoviště v Karlových Varech či v Ostrově nebo u bfz po malých skupinkách rozdělených do jednoho dne (cca po 2-3 osobách). Informační schůzky povede zkušená osoba z realizačního týmu žadatele.
  2. Zajišťování profilů zaměstnavatelů – navážeme spolupráci s firmami v Karlovarském kraji (především v oblasti MAS Krušné hory). Počítáme s nejméně 5 firmami, které budou otevřeny našim účastníkům projektu. Výhoda této spolupráce spočívá v tom, že zjistíme, o které konkrétně pozice mají zaměstnavatelé zájem, koho hledají do svých týmů, a tudíž můžeme konkrétnímu žadateli zprostředkovat zcela konkrétní praktickou rekvalifikaci či jiný kurz, který bude rovnou směřovat k jeho zaměstnání ve firmě. Někteří účastníci absolvují pracovní trénink v délce 6 měsíců, 3-5 dní v týdnu a tím si obnoví pracovní návyky, znalosti, dovednosti, dále získají vyšší komunikační a sociální schopnosti. Za odvedenou práci obdrží mzdu.
  3. Pracovní návyky ve firmě  –  v tomto bloku získají účastníci povědomí o Zákoníku práce, výňatku Občanského zákoníku, předpisy BOZP a Zákonu o zaměstnanosti. Lektor bude vycházet z reálných situací klientů. Připravit účastníky na výkon povolání v moderním dynamickém světě.
  4. Duševní hygiena - nauka, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. 
  5. Příprava pro komunikaci se zaměstnavateli - Účastníci získají nové znalosti nezbytné pro uplatnění na trhu práce a také dojde k posílení jejich kompetencí pro udržení "budoucího" zaměstnání.
  6. Počítačová gramotnost
  7. Akreditované vzdělávací programy - Kurzy profesní kvalifikace včetně odborné praxe dle aktuální situace na trhu práce
  8. Individuální poradenství – účastníci budou moci využít při naplňování svých osobního plánů individuálních služeb osobního poradce s přihlédnutím k aktuálním problémům a situacím, ve kterých se účastníci nacházejí.
  9. Zhodnocení realizace projektu, závěrečná evaluace – Na konci realizace projektu bude uskutečněno setkání u kulatého stolu, na který budou pozváni účastníci projektu, zástupci spolupracujících organizací a široká veřejnost. Cílem bude mimo jiné zhodnocení jednotlivých klíčových a vyhodnocení přínosu pro cílovou skupinu.

Realizátor projektu:

bfz o.p.s., Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Spolupracující organizace:

Úřad práce ČR, krajská pobočka Karlovy Vary, Ostrov                                                            

 

Kontakty:           

bfz o.p.s., Krušnohorská 998, Ostrov                                                  

Kristýna Šochmanová 770 112 065

 

bfz o.p.s., Horova 12, Karlovy Vary                                                       

Nikol Fellnerová 770 112 497