Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Krok správným směrem II. - do 6/2022

Krok správným směrem II.

logo eu

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011292

Doba realizace:               1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

Místo realizace:              Karlovarský kraj – město Sokolov, Karlovy Vary

Cílová skupina:               

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, tj. uchazeči o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR kontaktním pracovišti v Sokolově a Karlových Varech déle než 5 měsíců, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby po výkonu trestu či osoby se zápisem v trestním rejstříku. Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, osoby s nízkou úrovní kvalifikace

 

Anotace projektu:         

Projekt se zaměřuje na pomoc osobám z cílové skupiny v Karlovarském kraji. Tyto osoby se potýkají s celou řadou problémů, které však můžeme rozdělit na 2 oblasti, a to problémy finanční a problémy s pracovním uplatněním. Řešením problémů může být účast v tomto projektu. Projekt je komplexem aktivit, které vedou k sociálnímu začlenění, obnově pracovních návyků a také k celkové ekonomické "reintegraci". Aktivity projektu jsou navrženy přímo pro potřeby cílové skupiny.

Aktivity projektu:                          

  1.  Výběr cílové skupiny - informační schůzky - Výběr cílové skupiny bude probíhat ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktním pracovištěm v Sokolově a v Karlových Varech, dále ve věznici v Horním Slavkově a věznici v Ostrově - Vykmanov. Osoby z cílové skupiny budou zváni na informační schůzky, na kterých jim bude představen projekt. Výběr cílové skupiny bude probíhat postupně, předpokládáme, že výběr bude proveden v 5 cyklech. Do jednoho cyklu by mělo být zapojeno 8 účastníků. Informační schůzky budou probíhat v prostorách ÚP ČR, kontaktního pracoviště v Sokolově, Karlových Varech nebo u bfz po malých skupinkách rozdělených do jednoho dne (cca po 2-3 osobách). Informační schůzky povede zkušená osoba z realizačního týmu žadatele.
  2. Motivační aktivizační program a kurz PC – účastníci získají nové znalosti nezbytné pro uplatnění na trhu práce a také dojde k posílení jejich kompetencí pro udržení "budoucího" zaměstnání. Kurz PC naučí základní IT gramotnost. Jak ovládat počítačovou techniku.
  3. Finanční poradenství  a odborné finanční služby – účastníci budou moci řešit své konkrétní záležitosti individuálně se specialistou finančního poradenství po celou dobu trvání projektu.
  4. Tréninková pracovní místa s mentorem – někteří účastníci absolvují pracovní trénink v délce 5 měsíců, 3-5 dní v týdnu a tím si obnoví pracovní návyky, znalosti, dovedností, dále získají vyšší komunikační a sociální schopnosti. Za odvedenou práci obdrží mzdu.
  5. Individuální poradenství – účastníci budou moci využít při naplňování svých osobního plánů individuálních služeb osobního poradce s přihlédnutím k aktuálním problémům a situacím, ve kterých se účastníci nacházejí.
  6. Akreditované vzdělávací programy - Kurzy profesní kvalifikace včetně odborné praxe dle situace na trhu práce
  7. Zhodnocení realizace projektu, závěrečná evaluace – Na konci realizace projektu bude uskutečněno setkání u kulatého stolu, na který budou pozváni účastníci projektu, zástupci spolupracujících organizací a široká veřejnost. Cílem bude mimo jiné zhodnocení jednotlivých klíčových a vyhodnocení přínosu pro cílovou skupinu.

 

Realizátor projektu:

bfz o.p.s., Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Spolupracující organizace:        

Úřad práce ČR, krajská pobočka Karlovy Vary a Sokolov

Věznice Horní Slavkov

 Věznice Vykmanov                                                         

Kontakty:           

bfz o.p.s., Jednoty 1931, Sokolov,

bfz o.p.s., Horova 12, Karlovy Vary                                        

Nikol Fellnerová, 770 112 497