Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Krok správným směrem - ukončení projektu

Krok správným směrem - ukončení projektu

logo eu

Krok správným směrem

 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001133

Krok správným směrem

V Karlových Varech a Sokolově probíhal projekt s názvem Krok správným směrem, doba realizace projektu byla od 1.7.2016 do 30.4.2019. Projekt byl zaměřen na pomoc osobám, kdy hlavní cílovou skupinu tvořili lidé po výkonu trestu odnětí svobody evidované na Úřadu práce v Sokolově a Karlových Varech.

Projekt byl komplexem aktivit, které vedou k sociálnímu začlenění, obnově pracovních návyků a také k celkové ekonomické "reintegraci". Aktivity projektu byly navrženy přímo pro potřeby cílové skupiny. S účastníky projektu byly řádně vedeny Motivační kurzy, kurzy Finanční gramotnosti, finanční poradenství s odborníkem, a po celou dobu projektu byl k dispozici osobní poradce, který pomáhal řešit jejich životní situace a další kroky v jejich vzestupu, jak v osobním životě, tak na trhu práce. V neposlední řadě měli lidé z projektu možnost využít nabídku přímého zaměstnání jakožto Tréninkového pracovního místa, po dobu pěti měsíců na zkrácený pracovní úvazek. Pracovní pozice vznikaly za dopomoci mentorů přímo v místě výkonu práce u konkrétního zaměstnavatele, ti byli podpořeni mzdovými příspěvky.

Za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno celkem 49 účastníků, z toho 37 aktivně spolupracovalo a 15 lidí z cílové skupiny prošlo 13 pracovními místy. Dnes můžeme říci, že i po ukončení projektu, jsou některá místa i nadále obsazena našimi účastníky, podařilo se jim svou pílí a  ochotou změnit svůj život, postavit se na vlastní nohy, zabezpečit sebe a své rodiny, a tím zamezit případný návrat do věznice.

O projekt byl i přes velké předsudky  zájem a mnohým projekt pomohl dostat se zpět do společnosti a na trh práce, minimálně však pochopit, že pácháním trestné činnosti se jim lépe žít nebude.

Pro více informací o našich projektech sledujte stránky vzdělávací akademie bfz o.p.s. na www.bfz.cz

Nikol Fellnerová

bfz o.p.s., Karlovy Vary