Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Máma s velkým M - do 8/2021

Máma s velkým M

logo eu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015754

Doba realizace: 

01.09.2020 – 31.08.2021

Místo realizace: 

Karlovarský kraj – město Karlovy Vary a Ostrov

Cílová skupina:  

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s nízkou úrovní kvalifikace – specifická skupina, a to osoby vracející se na trh práce po MD/RD a kteří jsou v evidenci ÚP delší dobu, jsou ohroženi ztrátou motivace a pracovních návyků.

Anotace projektu:

Projekt Máma s velkým M je určen především osobám, které pečují o děti a vracejí se na trh práce, ale mohou se do něj zapojit i jiné osoby, které potřebují pomoci s návratem do zaměstnání. Projekt účastníkům přinese intenzivní individuální poradenství, koučink, možnost vzdělávání v oblasti finanční a právní gramotnosti, možnost zvýšení či rozšíření kvalifikace, čímž se zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Cílem projektu je hledat a zprostředkovat účastníkům vhodné zaměstnání.

Aktivity projektu:                          

  1. Výběr a vstup cílové skupiny do projektu - kvalifikované oslovení dostatečného počtu vhodných zájemců o projekt, zajištění účasti na informačních schůzkách a vstupních pohovorech s následným vstupem do projektu..
  2. Motivačně aktivizační program -  cílem je motivace, aktivizace, zlepšení orientace na TP, posílení finanční a právní gramotnosti, zisk pracovních návyků, interakce s CS.
  3. Individuální poradenství -  kontinuální vysoce individualizovanou prací s účastníky dosáhnout individuálních změn a posunů účastníků na cestě k dosažení cílů definovaných v individuálních projektových plánech.
  4. Profilace a targeting - rozbor vlastností a schopností účastníků ve vztahu k plnění úkolů IPP, pracovních činností a obstojnosti na trhu práce, stanovení profesní orientace jednotlivých účastníků, výběr ideálního pracovního místa z pohledu vhodnosti a výhodnosti pro konkrétní účastníky, ideální spárování nabídky a poptávky dle aktuálních možností trhu práce.
  5. Koučink - pdpora a vedení účastníků, prostřednictvím koučinku pomoci účastníkům v řešení problémů spojených s hledáním nové práce, s uplatněním a udržením se na trhu práce.
  6. Rekvalifikace -  zvýšení předpokladů účastníků pro vstup na TP a udržení se něm, zisk nové kvalifikace, nebo zvýšení a rozšíření či prohloubení dosavadní kvalifikace, či snaha o její udržení či obnovení. Zapojení alespoň 8 osob.
  7. Zprostředkování zaměstnání – zprostředkování kontaktu účastníků se zaměstnavateli, zajistit umístění účastníků na trh práce, podpora a pomoc při zahájení SVČ. Předpokládáme umístění do zaměstnání 6 - 8 osob.

Realizátor projektu: 

bfz o.p.s., Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Spolupracující organizace: 

Úřad práce ČR, krajská pobočka Karlovy Vary, Ostrov

ZŠ Krušnohorská, Ostrov

město Ostrov

Kontakty:

bfz o.p.s., pobočka Ostrov

Klínovecká 998

Jiřina Těšínská

Telefon: 770 142 846

e-mail: jirina.tesinska@bfz.cz