Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Nejlepší učebnou je pracoviště - 4/2015

Nejlepší učebnou je pracoviště

 

„Nejlepší učebnou je pracoviště“ je název jedné ze sedmi sociálních služeb, které vznikly v rámci Individuálního projektu města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch. Službu zajišťuje bfz o.p.s. a je určena pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku od 15 - do 18 let, kteří nemají ukončené základní vzdělání a nenastoupili do žádné formy středního vzdělávání. Druhou část tvoří skupina mladých, kteří po ukončení 9. ročníku nastoupili do středního školství, ale docházku nedokončili. Vzdělávací program je nyní ve fázi konce IV. cyklu. Do této doby navštívilo kurz 36 účastníků z plánovaných 43 účastníků, což je s 83,7% velice dobrá bilance. Aktivita má za cíl získat mladé lidi nabídkou dokončit si základní vzdělání nebo absolvovat rekvalifikační kurz pro snadnější uplatnění na trhu práce a tím získat svoji nezávislost - jak finanční, tak společenskou. 

Celkem dokončilo vzdělávací program 22 absolventů z plánovaných 24. Do středního proudu vzdělávání se vrátilo dosud 12 z plánovaných 11 - ti klientů. 9 účastníků projektu si úspěšně ukončilo rekvalifikace v oborech Prodavač Jednoduchá obsluha hostů. Nyní je v přípravě další rekvalifikace Výpomoc při obsluze hostů, které se mají zúčastnit 3 účastníci. 

Harmonogram aktivit je rozdělen do několika fází: Motivační část - sebepoznání, sebehodnocení, profesní a vlastní motivace. Prožitková část - rozvoj vlastních dovedností a kompetencí. Vzdělávací část - individuální vzdělávání, kurz znalostí trhu práce, prevence kriminality a finanční gramotnost. Praktická část - exkurze, praxe u zaměstnavatelů a ochutnávka řemesel. Při vzdělávání jsou účastníci projektu podpořeni příspěvkem na stravování v hodnotě 30,-Kč/den. 

Aktivity „Nejlepší učebnou je pracoviště“ probíhají v budově GE Money Bank na adrese Sládkova 1 Cheb. Kancelář projektu je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 - 15:30 hodin. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. V případě potřeby se obracejte na koordinátorku vzdělávacích aktivit, Mgr. Světlanu Davidovou osobně na výše uvedené adrese nebo písemně na e-mail davidova.svetlana@ch.bfz.cz , popř. telefonicky na číslo: 777 466 722.