Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Pomužeme Ti pracovat - 4/2012

Pomůžeme ti pracovat

Doba realizace projektu

1. 5. 2010 – 30. 4. 2012

Místo realizace
Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit šanci na sociální a pracovní (re)integraci osob po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody vracejících se do Karlovarského a Ústeckého kraje, a také osob, jimž byl uložen alternativní trest (klienti PMS ČR), který vykonávají na svobodě v těchto krajích, a u kterých hrozí přeměna trestu na trest nepodmíněný. Projekt rozvíjí poradenské služby s cílem aktivizovat klienty a motivovat je k vyhledávání zaměstnání, a tím předcházet dalšímu sociálnímu vyloučení cílových skupin. Prostřednictvím projektu dojde k posílení klíčových kompetencí potřebných pro zvýšení kvalifikace a získání či posílení pracovních návyků a ke zvýšení motivace nalézt a udržet si legální zaměstnání.

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody – osoby krátce před propuštěním či krátce po výstupu a klienti PMS (po propuštění z VTOS). Klienti budou do jednotlivých aktivit projektu zapojování na základě svého zájmu a vlastního rozhodnutí. Spolupráce bude probíhat s věznicemi v Karlovarském a Ústeckém kraji, klienti s alternativními tresty budou vytipováni pracovníky PMS.

Hlavní aktivity

Projekt bude zahájen výběrem a mapováním potřeb klientů ve VTOS i na svobodě, proběhnou individuální pohovory, v rámci kterých bude spolu s klientem stanoven jeho individuální plán. Na výběru klientů se budou podílet pracovníci věznic, PMS a pracovníci zapojených regionálních středisek ve spolupráci s dalšími odborníky (např. ÚP, sociální kurátoři, pracovníci OSPOD) Optimální je, aby vybraní klienti absolvovali co nejvíce komponent Reintegračního programu Plus zaměřených na rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Realizátor projektu
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Partner projektu
bfz – vzdělávací akademie o.p.s.

Spolupracujeme
Vězeňská služba ČR

Probační a mediační služba ČR

Donátor
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontaktní osoba:
Klára Doležalová

e-mail: dolezalova@spj.cz, tel. 246 052 415

Garant projektu:
Ludmila Hasmanová