Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Stáž je moje cesta - 12/2017

Stáž je moje cesta

logo eu

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000614

Doba realizace:

1. 5. 2016 – 31. 12. 2017

 

Místo realizace: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Cílová skupina: osoby ve věku 15 – 30 let, evidované na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání s kvalifikací ISCED 3 až  6, s minimální dobou evidence na ÚP ČR po dobu 6 měsíců, které se řadí mezi osoby sociálně  vyloučené

Anotace projektu:

Projekt nabízí 20 mladým lidem možnost absolvovat pracovní stáž v Německu po dobu 10 týdnů, na kterou budou jazykově vybaveni v období přípravy na stáž. Stáž absolvují v německých firmách, kde budou mít možnost poznat život v odlišné společnosti. Účast v projektu bude nabídnuta především dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se za normálních okolností na stáž nedostanou. Intenzivní práce s účastníky povede k jejich osamostatnění, získání soběstačnosti a sebedůvěry a především uplatnění na trhu práce v ČR. Projekt bude probíhat ve 3 cyklech vždy v jiném kraji: 1x v Plzeňském, 1x v Karlovarském a 1x v Ústeckém.

Aktivity projektu:

Kurz německého jazyka v ČR – účastníci získají takové základy v cizím jazyce, které jim umožní základní komunikaci na pracovišti při zahájení stáže a v místě konání při samostatném pohybu a doplňujících integračních aktivitách

Kurz interkulturního vzdělávání v ČR – účastníci budou seznámeni se specifiky společnosti a pracovního života v Německu, kurz také podpoří rozvoj jejich komunikačních dovedností

Pracovní stáž v Německu po dobu 10 týdnů – účastníci získají nové zkušenosti, větší samostatnost a sebevědomí, prohloubí si a rozšíří pracovní kvalifikaci, nasbírají praktické zahraniční pracovní zkušenosti a naváží nové kontakty, pracovní stáž jim pomůže zvýšit své šance na trhu práce

Vzdělávací a integrační aktivity během stáže - účastníci absolvují každý pátek stáže výuku německého jazyka spojenou s předáváním základních informací o historii, geografii a společnosti v místě, kde budou žít.  Pro účastníky budou také zajišťovány víkendové a volnočasové aktivity

Kurz orientace na trhu práce v ČR – účastníkům usnadní přípravu na návrat na trh práce v ČR, účastníci získají přehled o aktuální situaci, mimo jiné si také zpracují životopis s přihlédnutím k absolvované stáži

Další odborné vzdělávání účastníků – pro účastníky, kteří si po návratu z pracovní stáže budou chtít doplnit své profesní vzdělání, budou připraveny rekvalifikační kurzy a kurzy profesní kvalifikace

Průběžná mentorská podpora a sledování rozvoje účastníků – po celou dobu účasti budou účastníkům k dispozici zkušený mentor a kouč, kteří je budou provázet aktivitami projektu před samotnou stáží, během stáže i po jejím skončení. 

 

Realizátor projektu: bfz o.p.s., Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Partner projektu: bfz gGmbH, SRN