Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Vaše pracovní příležitost v Karlovarském kraji - 6/2013

Vaše pracovní příležitost v Karlovarském kraji

CZ.1.04/2.1.00/13.00093

bfz-vzdělávací  akademie  s.r.o. realizuje  veřejnou zakázku  s názvem  Vaše  pracovní příležitost v Karlovarském kraji 2, jejímž zadavatelem je Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Cílem Regionálního individuálního projektu Vaše pracovní příležitost v Karlovarském kraji je zajištění aktivit pro cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání dle § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Veřejná zakázka je realizována od ledna 2013 do ledna 2014. Výběr účastníků je realizován průběžně, účastníci jsou do projektu doporučeni oddělením pro zprostředkování Úřadu práce ČR. 

První informace o projektu se dozví zájemci na Informačních schůzkách, které se budou konat na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Karlovarském regionu. 

Po vstupu do projektu účastníci získají v motivačním kurzu pod vedením odborníků základní znalosti nutné pro orientaci na trhu práce a připraví se na úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru. Náklady spojené s absolvováním motivačních kurzů (cestovné a stravné) budou účastníkům hrazeny. Poté dodavatel zajistí pro 80 účastníků uplatnění na trhu práce formou veřejně prospěšných prací. Účastníkům bude k dispozici v každém okresním městě koordinátor, který zajišťuje vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a monitoruje nabídku a poptávku na trhu práce. 

Kontakty na realizační tým:
Klientské centrum Karlovy Vary
Koordinátorka: Lenka Mundilová
Tel.: 775 416 989

Klientské centrum Sokolov
Koordinátor: Ivan Říha
Tel.: 775 686 205

Klientské centrum Cheb
Koordinátorka: Bc. Světlana Davidová
Tel.: 777 466 722

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky