Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Začni znovu - 8/2018

Začni znovu

logo eu      logo MPSV

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002535

Doba realizace:

1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

 

Místo realizace: Karlovarský kraj – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb 

Cílová skupina: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 let a vice.

 

Anotace projektu: Cílem je posílit pracovní integraci osob evidovaných na ÚP ČR ve věku 50 let a více. Tato cílová skupina je značně rozmanitá, má určitá specifika a řeší obdobné problémy, proč se nedaří uplatnit na trhu práce. Mezi nejčastější problémy patří nedostatečný stupěň vzdělání, chybějící jazyková vybavenost nebo počítačová a finanční gramotnost, chybějící zkušenosti s novými technologiemi, častější zdravotní problémy a mnoho dalších. Cíle bude dosaženo realizací akivit projektu. 

Aktivity projektu: 

Výběr a vstup CS do projektu

Výběr cílové skupiny bude probíhat ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Karlových Varech a jejích kontaktních pracovištích v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.

 

Realizace aktivizačních a poradenských aktivit 

První aktivitou bude MAK – motivačně aktivizační kurz.

Tento program bude mít 2 části, část motivačně orientační a část komunikačních dovedností.

Účastníci získají nové znalosti nezbytné pro uplatnění na trhu práce, dokáží zpracovat životopis, či umět vytvořit motivační dopis, dojde zde také k posílení efektivní komunikace a k prohloubení sebepoznání a sebehodnocení.

 

Individuální poradenství 

Účastníci mohou využít poradenství k řešení svých životních situací, směřování k určité kvalifikaci, novému pracovnímu místu či k jinému uplatnění na trhu práce.

V  případě potřeby mohou účastníci také pracovat na svém osobním růstu v rámci osobního koučinku.

 

Realizace diagnostických aktivit 

Bilanční a pracovní diagnostiku absolvují účastníci projektu, kteří chtějí pracovat, ale bohužel si neví rady, jakým směrem se dále ubírat a jaké pracovní uplatnění je pro ně nejvhodnější. Jedná se o druh poradenství, při kterém se s účastníky projektu bude hledat řešení nebo cesty, jak co nejvýhodněji a nejefektivněji využít schopnosti, znalosti a dovednosti při začlenění n trhu práce. 

 

Realizace vzdělávacích a rekvalifikačních programů 

Účastníci mohou získat nové znalosti díky rekvalifikačním kuzům. 

Rekvalifikací se rozumí podpora při zvyšování, rozšiřování a prohlubování dosavadní kvalifikace, také její udržování a obnovování.

 

Pracovní místa pro cílovou skupinu a zprostředkování 

Jedním z cílů je opětovný návrat zpět na trh práce. Velká pozornost je zde věnována zprostředkování zaměstnání včetně zajištění pracovních míst s podporou mzdových příspěvků, přesněji se jedná o 15 pracovních míst po dobu 6 měsíců.

Pravidelně se monitoruje trh práce a komunikace se zaměstnavateli.

V rámci aktivity bude snaha o vytváření flexibilních pracovních míst.

 

Řízení a evaluace projektu 

Úspěšné a bezprobémové řízení projektu, po projektové i finanční stránce. 

Součástí je administrativní, finančí řízení, monitoring projektu, organizační zajištění všech aktivit a soulad projektových aktivit. 

 

Realizátoři projektu: 

Žadatel: ANNA KK, z. s. 

Partner: bfz o. p. s.