Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Liberecký kraj » Absence rodiny není překážkou kvalitního života - do 11/2018

Absence rodiny není překážkou kvalitního života

logo eu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/000890

Doba realizace:

1. 9. 2016 – 30. 11. 2018

Popis projektu: 

Projekt „Absence rodiny není překážkou kvalitního života“, který je spolufinancován Evropskou unií je spuštěn od 1. 9. 2016 v Ústeckém a Libereckém kraji. Kontaktní místa projektu jsou v Liberci, České Lípě, Teplicích a Mostě.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby opouštějící institucionární zařízení a osoby ohrožené vícenásobnými riziky (mladí lidé ze sociálně slabých rodin, pěstounské péče atd.), věk podpořených osob je od 15 do 26 let. 

Veškeré školení a aktivity projektu budou přizpůsobeny věku, naturelu a potřebám účastníků. 

Aktivity konané v projektu:

Blok motivačních aktivit je zařazen na začátku celého průběhu vzdělávání. Budeme pracovat se skupinou v počtu maximálně 10 osob. Cílem této aktivity je znovu namotivovat, povzbudit a obnovit rovnováhu ve smyslu získání opětovné sebedůvěry účastníka ve své schopnosti. Velký důraz bude kladen na individualitu každého jedince. Protože je skupina účastníků nehomogenní, bude lektor využívat různé metody práce tak, aby je svým výkladem zaujal. 

Odborná školení

 

  1. Finanční gramotnost - cílem tohoto bloku je informovat účastníky  v takové míře, aby  získali přehled nad svojí finanční situací. Naučí se, jakým způsobem se sestavuje a spravuje domácí rozpočet, čeho se na finančním trhu vyvarovat (lichva, koloběh půjček), dozvědí se o pojmech RPSN a úroková sazba,  jak a kde se dají šetřit finanční zdroje, možnosti vytváření finančních rezerv v době, kdy mají účastníci příjmy ze zaměstnání či brigád. Účastník získá  kontakty na dluhové poradny, které bude moci v případě potřeby bezplatně využít. 
  2. Pracovně - právní minimum - v tomto bloku získají účastníci povědomí o Zákoníku práce, výňatku Občanského zákoníku, předpisy BOZP a Zákonu o zaměstnanosti. Lektor bude vycházet z reálných situací klientů. Výuka bude probíhat interaktivní formou. 
  3. Komunikační dovednosti  - na jakých základech funguje efektivní komunikace, nástroje pro vytváření a dodržování dlouhodobých vztahů s ostatními lidmi na pracovišti, neverbální komunikace (gestika, mimika, proxemika, haptika), tvorba oboustranně užitečných dohod při řešení každodenních situací, trénink komunikačních dovedností, asertivita a řešení konfliktů. Vše bude provázeno nácvikem modelových situací.
  4. Time – management - účastníci si uvědomí důležitost pravidelného denního režimu, naučí se plánovat si běžný i pracovní den, dozvědí se informace o jednotlivých přístupech k řízení času, formulace vlastního poslání a umění uvědomit si priority, sestavování plánů k dosažení cílů, umění říci "ne", různé způsoby delegování úkolů - mít čas na sebe.
  5. Duševní hygiena 

 

Trh práce  - způsoby oslovování zaměstnavatelů

Účastník získá informace, jakým způsobem oslovit potenciálního zaměstnavatele - písemně, osobně, reakce na pracovní inzerci, dozví se pozitiva a negativa jednotlivých způsobů oslovení. Proběhne praktický nácvik telefonické komunikace. Lektor bude podávat zpětnou vazbu každému účastníkovi a vyzdvihne pozitiva. Účastníci se naučí sepsat CV a Motivační dopis.

 

Nácvik praktických dovedností

Školení bude chápáno jako sociální trénink, který bude probíhat nácvikem jak na učebně tak v terénu - při jednáních s konkrétními úřady - Úřad práce, odbor sociálního zabezpečení, městský úřad. Cílem bude překlenout pocit právní a sociální nejistoty. Na aktivity bude dohlížet odborný lektor na učebně a osobní poradce v terénu.

Osnova:

  1. Hledání zaměstnání
  2. Hledání bydlení
  3. Komunikace telefonická, elektronická a osobní
  4. Samostatná příprava vlastních rozpočtů a kontrolní nákupy

 

Tréninková místa s mentorem

V rámci projektu bude uskutečněno 6 tréninkových míst pro nácvik a obnovu pracovních dovedností. Ke každé osobě bude přidělen mentor, který bude účastníka tréninkového pracovního místa provázet při uskutečňování pracovních povinností. Tréninkové místo bude na 3 měsíce. Tréninkové místo bude koncipováno tak, aby vyhovovalo životnímu rytmu cílové skupiny (škola, brigády, aktivity projektu atd.) Na tréninkové místo bude účastník docházet 3x týdně po 6 hodinách, což činí 72 hodin tréninkové praxe za měsíc. Mentor bude účastníka na tréninkové praxi provázet po dobu 1,5 měsíce. Tím se zajistí dobré proškolení a zajištění smysluplné praxe.

 

Individuální poradenství

Poradenství bude vedeno  po celou dobu projektu osobním poradcem,  tématem bude řešení individuálních potřeb účastníků vzhledem k aktuální situaci. (Flexibilní termíny schůzek, rozhovor, zpětná vazba, individuální přístup).

 

Závěrečná konference

Závěrečná konference se uskuteční za účasti všech zainteresovaných stran  - zástupců městských úřadů - odbory sociální, neziskových organizací, Domovů na půl cesty a Dětských domovů. Od závěrečné konference očekáváme zvýšení povědomí o fungování zúčastněných stran, navázání užší spolupráce subjektů a uvedení výstupů a zkušeností z projektu do praxe. 

 

Kontaktní osoby projektu:

Ing. Jana Hrdličková, Teplice

tel.:775 686 049

e-mail: hrdlickova.jana@bfz.cz

 

Bc. Daniel Dlouhý

tel.: 778 412 188 

e-mail: daniel.dlouhy@bfz.cz

 

Projekt absence rodiny není překážkou kvalitního života je spolufinancován Evropskou unií.