Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Liberecký kraj » Aktivně do práce - do 6/2021

Aktivně do práce

logo eu

CZ.03.1.48/0.0./0.0/16_046/0010315

Doba realizace:

1. 1. 2019 – 30. 6. 2021

 

Popis projektu: 

Projekt „Aktivně do práce“, který je spolufinancován Evropskou unií je spuštěn od 1. 1. 2019 Libereckém kraji. Kontaktní místo projektu se nachází v Liberci na Soukenném náměstí 115/6.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, mladší 25 let, ve věku 50 let a více, s nízkou úrovní kvalifikace, se zdravotním postižením, pečující o dítě mladší 15 let či osobu blízkou a osoby z národnostních menšin a z jiného sociokulturního prostředí

Cílem projektu je aktivně, intenzivně a individuálně pracovat s 50 účastníky projektu, kteří jsou velice znevýhodnění a dlouhodobě mají problém s nalezením zaměstnání na trhu práce. Cíleně volené aktivity projektu zajistí zvýšení atraktivnosti cílové skupiny pro zaměstnavatele, usnadní vstup na trh práce a udržení se na něm.

Účastníci mohou získat nové znalosti díky rekvalifikačním kurzům. Rekvalifikací se rozumí podpora při zvyšování, rozšiřování a prohlubování dosavadní kvalifikace, také její udržování a obnovování.

Pracovní místa pro cílovou skupinu

Velká pozornost je věnována zprostředkování zaměstnání včetně zajištění příspěvků na mentora (osoba, která se věnuje nováčkovi ve firmě). Tento motivační příspěvek je pro 25 mentorů. Pracovní místa jsou zajištěna v souladu s potřebami účastníků, v návaznosti na absolvované rekvalifikace a odborné profesní kurzy. Dále je v projektu zajištěno 8 dotovaných pracovních míst na 6 měsíců.

 

Kontaktní osoby projektu:

Radka Kantorová

tel.:778 546 272

e-mail: radka.kantorova@bfz.cz

 

Bc. Daniel Dlouhý

tel.: 778 412 188 

e-mail: daniel.dlouhy@bfz.cz