Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Máte šanci v Plzeňském kraji - 07/2015

Máte šanci v Plzeňském kraji

CZ.1.04/2.1.00/70.00030
Doba realizace projektu:

1. srpen 2012 až 31. červenec 2015

Popis projektu

Projekt nabízí kompletní soubor aktivit a nástrojů, jejichž uplatněním vůči cílové skupině projektu v Plzeňském kraji hodlají kontaktní pracoviště ÚP ČR v kraji účinně snižovat míru nezaměstnanosti a předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní souvisejícím negativním dopadům. 

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, či zájemci o zaměstnání, evidovaní na ÚP ČR v Plzeňském kraji, kteří jsou v evidenci do 12 měsíců. V projektu si klienti doplní a rozšíří znalosti a dovednosti potřebné pro získání a udržení práce, a to formou neprofesního školení, IT kurzů, případně kvalifikovaným výběrem ze škály rekvalifikačních kurzů. Pro individuální práci s klientem bude využíváno různých poradenských aktivit. Jedním z cílů bude i komunikace se zaměstnavatelským sektorem a individuální pomoc při získávání práce pro klienty projektu. Pro tyto účely bude zajišťováno zprostředkování zaměstnání a podpora pracovních míst (SÚPM, NVPM). 

Projekt počítá s řadou doprovodných opatření, jejichž cílem je umožnit klientům účast na aktivitách projektu a eliminovat případné překážky v zapojení se do činnosti. Činnosti budou přizpůsobovány individuálním potřebám klientů a vývoji na trhu práce v regionu. 
Projekt bude realizován ve všech okresech Plzeňského kraje. Aktivity budou klientům poskytovány v 6 turnusech po dobu cca 29 měsíců. Počítáme se zapojením minimálně 650 osob. Projekt bude realizovat KrP ÚP ČR v Plzni ve spolupráci s dalšími KoP ÚP ČR v okresech PK. Aktivity pro klienty budou zajišťovány převážně dodavatelsky. 

V řízení projektu bude realizátor čerpat ze zkušenosti s prací s cílovou skupinou v rámci OP LZZ, OP RLZ i v rámci státní APZ. Přidaná hodnota projektu je zajištěna zejména komplexním využitím aktivit. Koncepce projektu vychází ze vzorového projektu "Komplexní poradenský program" modifikovaného tak, aby odpovídala aktuální situaci na trhu práce v Plzeňském kraji.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu „Máte šanci" je snížit a předcházet dlouhodobou nezaměstnanost a současně zvýšit zaměstnatelnost uchazečů (event. zájemců) o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP ČR v Plzeňském kraji do 12 měsíců (bez ohledu na dosažené vzdělání/kvalifikaci, pohlaví, věk apod.) a podpořit jejich začlenění zpět na trh práce a pomoci části účastníků projektu získat zaměstnání.

Cílové skupiny
uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Plzeňském kraji max. po dobu 12 měsíců (krátkodobě nezaměstnaní);
osoby ohrožené nezaměstnaností evidované na úřadech práce v Plzeňském kraji jako zájemci o zaměstnání.

Region
Plzeňský kraj

Dodavatel projektu:
bfz o.p.s.

Kontakt:
Kontaktní osoba: Bronislava Samková
Adresa: alej Svobody 56, Plzeň 
Mobil: +420 774 686 135 
E - mail: samkova.bronislava@pl.bfz.cz