Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Podané ruce na cestě k práci - do2/2021

Podané ruce na cestě k práci

Podané ruce na cestě k práci

logo eu

 

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009202

Popis projektu:                   

Cílem projektu je pomoc a podpora pracovního uplatnění znevýhodněných osob v plzeňské metropolitní oblasti. Projekt umožní účastníkům zvýšit či rozšířit stávající profesní kvalifikaci, a to především prostřednictvím  absolvování vhodných rekvalifikačních kurzů. Díky osvědčené kombinaci poradenských a vzdělávacích aktivit  zvýší účastníci výrazně svoji šanci pro uplatnění na trhu práce,  pravděpodobnost se  zvýší mimo jiné také díky možnosti využití dotace na mzdu pro budoucího zaměstnavatele účastníka projektu.

Doba realizace: 01.09.2018 – 28.02.2021

Místo realizace: Plzeňská metropolitní oblast a Rokycany

Komu je projekt určen: 

Aktivity:   

Kontakt:                               

bfz o.p.s., alej Svobody 56, 323 00 Plzeň

kontaktní osoba pro Plzeň – Michaela Kostínková

tel.: 775 879 195, e-mail: michaela.kostinkova@bfz.cz

kontaktní osoba pro Rokycany – Bc. Gabriela Gočeva

tel.: 770 102 057, e-mail: gabriela.goceva@bfz.cz