Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Pracovní praxe jako odrazový můstek - do 03/2014

Pracovní praxe jako odrazový můstek

CZ.1.04/2.1.01/74.00178

Doba realizace projektu: 

1.4.2012 - 31.3.2014

 

Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo prioritní osy: 4.2a
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název prioritní osy: Aktivní politika trhu práce (Konvergence)
Název oblasti podpory: Posílení aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Číslo výzvy: 74
Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Typ projektu: Grantový

Místo realizace projektu: Plzeňský kraj: Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti CS
-tedy uchazečů s minimálně středoškolským vzděláním do 25 let věku, s žádnou nebo minimální pracovní praxí. Díky realizaci projektu by mělo minimálně 50%, tedy 30 účastníků získat práci.

Dosažení hlavního cíle bude probíhat přes naplnění následujících dílčích cílů:

  1. Zvýšení profesní orientace spolu s aktivitami osobnostního rozvoje - Pracovní diagnostika, APP
  2. Zvýšení kvalifikace v oblasti Administrativního pracovníka a Obchodního zástupce, rozšíření o ŘO „B"
  3. Získání potřebných pracovních návyků, běžných organizačních a provozních zkušeností, základů firemní kultury a vztahů se zákazníky - formou praxe v rámci REK a posléze i díky zprostředkovanému pracovnímu uplatnění

Hlavní aktivity:

Délka aktivity - 48 vyučovacích hodin + 2 hodiny na zhodnocení kurzu a předání osvědčení

Do aktivity vstoupí 100 účastníků - 80 účastníků ukončí úspěšně

 

Realizátor projektu:
bfz o.p.s.

Kontakt :

Kontaktní osoba : Jiří Kadlec

Adresa :  alej Svobody 56, Plzeň

Mobil : +420 777 686 201

E - mail : kadlec.jiri@pl.bfz.cz

Bezplatná telefonní linka: 800 770 011