Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Společně do práce - do 06/2014

Společně do práce

Termín realizace

01.08.2012 – 30.06.2014

 

OP, opatření: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce CZ.1.04

Cílová skupina

Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace. Jedná se často o osoby z problémových rodin, se zkušeností s drogou či jinou závislostí, osoby, které se snadno dostávají na okraj společnosti.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem je aktivizace cílové skupiny k absolvování vzdělávacích aktivit umožňujících snazší vstup na trh práce. Dílčími cíli jsou rozvoj schopností a dovedností, zejména orientace na TP, rozvoj komunikace, sebeprezentace, chování ve společnosti,  schopnost hospodaření  s penězi. Dále získání odborné kvalifikace díky REK.

Aktivity projektu

Aktivizačně poradenský program (80 hodin), Rekvalifikace (např. Příprava teplých pokrmů, Složitá obsluha hostů, Dispečer logistiky, Svářeč, Vysokozdvižný vozík, Obsluha PC, Pracovník v soc. službách.

Skupinové motivační programy – 2 formy motivace:

„Peers club“ – pravidelně 1x týdně po dobu 2 hodin realizována setkání zaměřená na témata bezprostředně se týkající CS mladých, např. problematika závislostí a účinná prevence, prevence sociálně patologických jevů (šikana, drogy, násilí).

„Youth club“ – 1x týdně po dobu 2 hodin odděleně od Peers clubů zařazení programů zaměřených na motivaci klientů formou rozvoje tvůrčích schopností účastníků (osobnostní rozvoj). Příkladem realizovaných činností jsou dramatické, hudební či pohybové techniky.

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Schořovská - Manažer projektu
tel.:774 686 132, 377 227 077, mail: schorovska.alena@pl.bfz.cz

Marcela Mrkvanová - Osobní poradce Plzeň
tel.:775 686 218, 377 227 077, mail: mrkvanova.marcela@pl.bfz.cz

Ivana Václavová - Osobní poradce Rokycany
tel.: 777467720,371 593 244, mail: vaclavova.ivana@ro.bfz.cz

 

AKTUALIZACE :
Zahájení 1. cyklu v rámci projektu Společně do práce
Práce s cílovou skupinou byly zahájeny začátkem srpna 2012 v poradenském centru v Plzni a v Rokycanech začátkem září. Ve dnech 26.9. a 27.9. 2012 proběhly ve spolupráci s ÚP v Plzni a v Rokycanech výběry účastníků projektu. Účastníci se mohli hlásit do projektu i bez registrace na ÚP. V 1. Cyklu se projektu účastnilo celkem 36 účastníků, rozdělených na dvě skupiny v Plzni a 1 skupinu v Rokycanech.


Současně se zahájením projektu byl zahájen provoz Jobcafe, kde mají účastníci přístup na Internet, v případě potřeby je jim poskytována pomoc při hledání zaměstnání a další poradenské služby. Tato pomoc je poskytována vedle pracovníků poradenského centra i samotnými účastníky, kteří jsou zaměstnáni v Jobcafe. Prostřednictvím tohoto zaměstnání získávají pracovní zkušenosti a návyky. Patří sem např. kontaktování návštěvníků, pomoc při obsluze počítače a hledání pracovních serverů na Internetu, obsluha scanneru, tiskárny a zajištění chodu Jobcafe.


Koncem října byla zahájena výuka Aktivizačně poradenského programu. Celkem se APP účastnilo 31 osob a úspěšně jej dokončilo 21 osob. Účastníci obdrželi osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu.


Od počátku projektu byla účastníkům nabízena pomoc v podobě individuálního poradenství, kde byly řešeny vedle profesních i soukromé problémy. V případě potřeby ve spolupráci s psycholožkou byla s účastníky vypracována pracovní a bilanční diagnostika. S každým účastníkem byl vypracován individuální plán, který je v průběhu celého projektu podle potřeby průběžně aktualizován. Účastníci byli po celou dobu motivováni k účasti v projektu, ke hledání zaměstnání, k dokončení vzdělání a začlenění se do sociální skupiny v rámci projektu. Na základě osobních pohovorů a doporučení psycholožky byl vypracován seznam vhodných rekvalifikací.
Součástí projektu je realizace motivačních programů - odpoledních klubů. Tyto kluby probíhaly od listopadu v Plzni pro dvě skupiny a v Rokycanech pro jednu skupinu. V Peers clubech probíhají aktivity zaměřené na prevenci negativních jevů ve společnosti podle předem připravených scénářů. V Youth clubech probíhají aktivity zaměřené na motivaci klientů formou rozvoje tvůrčích schopností účastníků podle předem připravených činností. Jedná se především o zážitkové metody učení, které mají napomoci cílové skupině k přijímání nových správných způsobů chování, jejichž výsledkem je rozvoj osobnostních a sociálních postojů ve společnosti. Činnost odpoledních klubů pro první cyklus byla ukončena v lednu z důvodů zahájení rekvalifikačních kurzů. Celkem se realizovalo 41 odpoledních klubů v Plzni a v Rokycanech a účastnilo se jich 228 osob.


Rekvalifikační kurzy byly stanoveny na základě individuálních osobních plánů, individuálních pohovorů, schopností účastníků a finančních možností projektu. Odborná teoretická a praktická příprava účastníků byla zajištěna ve čtyřech typech rekvalifikací. 30.1.2013 byla zahájena rekvalifikace Složitá obsluha hostů (110 hod), na kterou se přihlásili 4 účastníci. 21.1.2013 byla zahájena rekvalifikace Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun, 81,5 hodin), přihlášeni 4 účastníci. 18.2.2013 Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun, 81,5 hodin), přihlášeni 3 účastníci. 4.2.2013 bude zahájena rekvalifikace Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu CO2 (160 hodin) - přihlášeni 3 účastníci. Na rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách (153 hodin), která bude realizována začátkem května - přihlášeni 4 účastníci. Celkem se přihlásilo na rekvalifikační kurzy 18 účastníků za první cyklus.


V monitorovacím období proběhla analýza trhu práce s ohledem na profesní zaměření klientů. Byly vytipovány firmy, ve kterých by mohla probíhat odborná praxe a v případě, že by se klient osvědčil, i možnost uzavření pracovní smlouvy. Zaměstnavatelé byli seznámeni s možností dotace na mzdové příspěvky, pokud zaměstnají účastníky projektu po dobu 6 měsíců. Účastníkům byl v průběhu projektu v týdenních intervalech nabízen přehled volných pracovních míst v regionech a byla jim poskytována pomoc při hledání zaměstnání.

Zahájení 2. cyklu v rámci projektu Společně do práce
Začátkem března 2013 byla zahájena výuka 2. cyklu v poradenském centru v Plzni a v Rokycanech. Dohody o vstupu do projektu podepsalo celkem 39 účastníků.

V poradenském centru v Plzni pokračuje provoz Jobcafe, kde mají účastníci přístup na Internet, v případě potřeby je jim poskytována pomoc při hledání zaměstnání a další poradenské služby. Obsluhu Jobcafe zajišťují samotní účastníci projektu, kteří touto cestou získávají pracovní zkušenosti a návyky. Mezi jejich povinnosti patří např. kontaktování návštěvníků, pomoc při obsluze počítače a hledání pracovních serverů na Internetu, obsluha scanneru, tiskárny a zajištění chodu Jobcafe.

Výuku Aktivizačně poradenského programu úspěšně dokončilo 26 osob. Účastníci obdrželi osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu.

V průběhu 2. cyklu projektu byla účastníkům poskytována pomoc v podobě individuálního poradenství, kde byly řešeny vedle profesních i soukromé problémy. V případě potřeby ve spolupráci s psycholožkou byla s účastníky vypracována pracovní a bilanční diagnostika. S každým účastníkem byl vypracován individuální plán, který je v průběhu celého projektu podle potřeby průběžně aktualizován. Účastníci byli po celou dobu motivováni k účasti v projektu, ke hledání zaměstnání, k dokončení vzdělání a začlenění se do sociální skupiny v rámci projektu. Na základě osobních pohovorů a doporučení psycholožky byl vypracován seznam vhodných rekvalifikací.

Součástí projektu je realizace motivačních programů - odpoledních klubů. Provoz odpoledních klubů byl pro účastníky 2. cyklu zahájen na začátku dubna v Plzni pro dvě skupiny a v Rokycanech pro jednu skupinu. Činnost odpoledních byla ukončena během května z důvodů zahájení rekvalifikačních kurzů. Celkem se realizovalo 30 odpoledních klubů v Plzni a v Rokycanech a účastnilo se jich 174 osob.

Rekvalifikační kurzy byly stanoveny na základě individuálních osobních plánů, individuálních pohovorů, schopností účastníků a finančních možností projektu. Odborná teoretická a praktická příprava účastníků byla zajištěna v různých typech rekvalifikací. Celkem absolvovalo rekvalifikační kurzy 29 účastníků.

V monitorovacím období proběhla analýza trhu práce s ohledem na profesní zaměření klientů. Byly vytipovány firmy, ve kterých by mohla probíhat odborná praxe a v případě, že by se klient osvědčil, i možnost uzavření pracovní smlouvy. Zaměstnavatelé byli seznámeni s možností dotace na mzdové příspěvky, pokud zaměstnají účastníky projektu po dobu 6 měsíců. Celkem byla zajištěna 3 dotovaná pracovní místa. Účastníkům byl v průběhu projektu v týdenních intervalech nabízen přehled volných pracovních míst v regionech a byla jim poskytována pomoc při hledání zaměstnání.

 

Zahájení 3. cyklu v rámci projektu Společně do práce
Začátkem  října 2013  byla zahájena výuka 3. cyklu v poradenském centru v Plzni a v Rokycanech. Dohody o vstupu do projektu podepsalo celkem 52 účastníků.

V poradenském centru v Plzni pokračuje provoz Jobcafe, kde mají účastníci přístup na Internet, v případě potřeby je jim poskytována pomoc při hledání zaměstnání a další poradenské služby. Obsluhu Jobcafe zajišťují samotní účastníci projektu, kteří touto cestou získávají pracovní zkušenosti a návyky. Mezi jejich povinnosti patří např. kontaktování návštěvníků, pomoc při obsluze počítače a hledání pracovních serverů na Internetu, obsluha scanneru, tiskárny a zajištění chodu Jobcafe.

Výuku Aktivizačně poradenského programu úspěšně dokončilo 33 osob. Účastníci obdrželi osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu.

V průběhu 3. cyklu projektu byla účastníkům poskytována pomoc v podobě individuálního poradenství, kde byly řešeny vedle profesních i soukromé problémy. V případě potřeby ve spolupráci s psycholožkou byla s účastníky vypracována pracovní a bilanční diagnostika. S každým účastníkem byl vypracován individuální plán, který je v průběhu celého projektu podle potřeby průběžně aktualizován. Účastníci byli po celou dobu motivováni k účasti v projektu, ke hledání zaměstnání, k dokončení vzdělání a začlenění se do sociální skupiny v rámci projektu. Na základě osobních pohovorů a doporučení psycholožky byl vypracován seznam vhodných rekvalifikací.
Součástí projektu je realizace motivačních programů - odpoledních klubů. Provoz odpoledních klubů byl pro účastníky 3. cyklu zahájen na začátku dubna v Plzni a v Rokycanech pro dvě skupiny. Činnost odpoledních byla ukončena před zahájením rekvalifikačních kurzů. Celkem se realizovalo 40 odpoledních klubů v Plzni a v Rokycanech a účastnilo se jich 291 osob.

Rekvalifikační kurzy byly stanoveny na základě individuálních osobních plánů, individuálních pohovorů, schopností účastníků a finančních možností projektu. Odborná teoretická a praktická příprava účastníků byla zajištěna v různých typech rekvalifikací. Celkem absolvovalo rekvalifikační kurzy 13 účastníků.

V monitorovacím období proběhla analýza trhu práce s ohledem na profesní zaměření klientů. Byly vytipovány firmy, ve kterých by mohla probíhat odborná praxe a v případě, že by se klient osvědčil, i možnost uzavření pracovní smlouvy. Zaměstnavatelé byli seznámeni s možností dotace na mzdové příspěvky, pokud zaměstnají účastníky projektu po dobu 6 měsíců. Celkem byla zajištěna 3 dotovaná pracovní místa. Účastníkům byl v průběhu projektu v týdenních intervalech nabízen přehled volných pracovních míst v regionech a byla jim poskytována pomoc při hledání zaměstnání.


Zahájení 4. cyklu v rámci projektu Společně do práce
Začátkem  ledna  2014  byla zahájena výuka 4. cyklu v poradenském centru v Plzni, v Rokycanech byla zahájena výuka 3.2.2014. Dohody o vstupu do projektu podepsalo celkem  28  účastníků.
 

V poradenském centru v Plzni pokračuje provoz Jobcafe, kde mají účastníci přístup na Internet, v případě potřeby je jim poskytována pomoc při hledání zaměstnání a další poradenské služby. Obsluhu Jobcafe zajišťují samotní účastníci projektu, kteří touto cestou získávají pracovní zkušenosti a návyky. Mezi jejich povinnosti patří např. kontaktování návštěvníků, pomoc při obsluze počítače a hledání pracovních serverů na Internetu, obsluha scanneru, tiskárny a zajištění chodu Jobcafe.
 

Výuku Aktivizačně poradenského programu úspěšně dokončilo 23 osob. Účastníci obdrželi osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu.
 

Od začátku průběhu 4. cyklu projektu je  účastníkům poskytována pomoc v podobě individuálního poradenství, kde jsou řešeny vedle profesních i soukromé problémy. S každým účastníkem byl vypracován individuální plán, který bude v průběhu celého 4. cyklu podle potřeby průběžně aktualizován. Účastníci jsou po celou dobu motivováni k účasti v projektu, ke hledání zaměstnání, k dokončení vzdělání a začlenění se do sociální skupiny v rámci projektu. Byl vypracován seznam vhodných rekvalifikací.
Součástí projektu je realizace motivačních programů - odpoledních klubů. V Plzni a v Rokycanech byl v únoru 2014 zahájen provoz odpoledních klubů byl pro účastníky 4. cyklu. Činnost klubů byla ukončena před zahájením rekvalifikačních kurzů. Celkem se realizovalo 3 odpoledních klubů v Plzni a v Rokycanech a účastnilo se jich 133 osob.
 

Rekvalifikační kurzy byly stanoveny na základě individuálních osobních plánů, individuálních pohovorů, schopností účastníků a finančních možností projektu. Odborná teoretická a praktická příprava účastníků je zajištěna v různých typech rekvalifikací. Celkem v tomto monitorovacím období bylo realizováno 5 rekvalifikačních kurzů, kterých se celkem účastnilo 20 osob.
 

V monitorovacím období proběhla analýza trhu práce s ohledem na profesní zaměření klientů. Byly vytipovány firmy, ve kterých by mohla probíhat odborná praxe a v případě, že by se klient osvědčil, i možnost uzavření pracovní smlouvy. Zaměstnavatelé byli seznámeni s možností dotace na mzdové příspěvky, pokud zaměstnají účastníky projektu po dobu 6 měsíců. Celkem byla zajištěna 3 dotovaná pracovní místa. Účastníkům je v průběhu projektu v týdenních intervalech nabízen přehled volných pracovních míst v regionech a je jim poskytována pomoc při hledání zaměstnání.