Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Stáž je moje cesta - do 12/2017

Stáž je moje cesta

logo eu

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000614

Doba realizace:

1. 5. 2016 – 31. 12. 2017

 

Místo realizace: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Cílová skupina: osoby ve věku 15 – 30 let, evidované na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání s kvalifikací ISCED 3 až  6, s minimální dobou evidence na ÚP ČR po dobu 6 měsíců, které se řadí mezi osoby sociálně  vyloučené

Anotace projektu: 

Projekt nabízí 20 mladým lidem možnost absolvovat pracovní stáž v Německu po dobu 10 týdnů, na kterou budou jazykově vybaveni v období přípravy na stáž. Stáž absolvují v německých firmách, kde budou mít možnost poznat život v odlišné společnosti. Účast v projektu bude nabídnuta především dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se za normálních okolností na stáž nedostanou. Intenzivní práce s účastníky povede k jejich osamostatnění, získání soběstačnosti a sebedůvěry a především uplatnění na trhu práce v ČR. Projekt bude probíhat ve 3 cyklech vždy v jiném kraji: 1x v Plzeňském, 1x v Karlovarském a 1x v Ústeckém.

Aktivity projektu: 

Realizátor projektu: bfz o.p.s., Provaznická 425/16, 350 02 Cheb

Partner projektu: bfz gGmbH, SRN


Kontakty: 
bfz o.p.s. v Plzeňském kraji,
alej Svobody 56, 323 00 Plzeň 
Bc. Martin Langer, 777 796 830, langer.martin@bfz.cz

 

bfz o.p.s. v Karlovarském kraji
Truhlářská 19, 360 17 Karlovy Vary