Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Stáž je můj start - do 8/2022

Stáž je můj start

 

logo eu

 

CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011128

Popis projektu:               

Projekt nabízí 12 mladým lidem možnost absolvovat pracovní stáž v Německu po dobu 10 týdnů, na kterou budou jazykově vybaveni v období přípravy na stáž. Stáž absolvují v německých firmách, kde budou mít možnost poznat život v odlišné společnosti. Intenzivní práce s účastníky povede k jejich osamostatnění, získání soběstačnosti a sebedůvěry a především uplatnění na trhu práce v ČR. Projekt bude probíhat ve 2 cyklech v Plzeňském kraji.

Doba realizace: květen - červen 2022

Místo realizace: Plzeňský kraj

Komu je projekt určen:               

  1. osoby ve věku 15 – 30 let, uchazeči o zaměstnání nebo osoby neaktivní, se základním vzděláním nebo osoby se středním vzděláním, které jsou prokazatelně nezaměstnané nebo neaktivní déle než 1 rok

Aktivity projektu:                          

  1. Kurz německého jazyka v ČR – účastníci získají takové základy v cizím jazyce, které jim umožní základní komunikaci na pracovišti při zahájení stáže a v místě konání při samostatném pohybu a doplňujících integračních aktivitách
  2. Kurz interkulturního vzdělávání v ČR – účastníci budou seznámeni se specifiky společnosti a pracovního života v Německu, kurz také podpoří rozvoj jejich komunikačních dovedností
  3. Pracovní stáž v Německu po dobu 10 týdnů – účastníci získají nové zkušenosti, větší samostatnost a sebevědomí, prohloubí si a rozšíří pracovní kvalifikaci, nasbírají praktické zahraniční pracovní zkušenosti a naváží nové kontakty, pracovní stáž jim pomůže zvýšit své šance na trhu práce
  4. Vzdělávací a integrační aktivity během stáže - účastníci absolvují každý pátek stáže výuku německého jazyka spojenou s předáváním základních informací o historii, geografii a společnosti v místě, kde budou žít.  Pro účastníky budou také zajišťovány víkendové a volnočasové aktivity
  5. Kurz orientace na trhu práce v ČR – účastníkům usnadní přípravu na návrat na trh práce v ČR, účastníci získají přehled o aktuální situaci, mimo jiné si také zpracují životopis s přihlédnutím k absolvované stáži
  6. Další odborné vzdělávání účastníků – pro účastníky, kteří si po návratu z pracovní stáže budou chtít doplnit své profesní vzdělání, budou připraveny rekvalifikační kurzy a kurzy profesní kvalifikace
  7. Průběžná mentorská podpora a sledování rozvoje účastníků – po celou dobu účasti bude účastníkům k dispozici zkušený mentor a kouč, kteří je budou provázet aktivitami projektu před samotnou stáží, během stáže i po jejím skončení.   

 

předpokládané termíny druhého běhu zahraniční stáže: 4/2022 - 6/2022. 

 

Pro registraci kontaktujte: 

bfz o.p.s. v Plzeňském kraji, alej Svobody 56, 323 00 Plzeň – Lenka Řezáčová, 775 879 196, lenka.rezacova@bfz.cz      

 

Letáček k zobrazení v plné velikosti

                                              Vzdělávací kurzy - Stáž v Německu