Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Vyšší vzdělání - můj cíl v Plzeňském kraji - do 09/2018

Vyšší vzdělání - můj cíl

logo eu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002460

Termín realizace:  

01.10.2016 - 30. 9. 2018


Místo realizace: Plzeňský kraj
Harmonogram: 3 cykly po 25 účastnících

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen především na zvýšení zaměstnatelnosti na trhu práce mladých lidí do 25 let věku z Plzeňska, absolventů škol i osob bez kvalifikace, jejichž společným znakem je žádná nebo pouze minimální praxe. Snahou žadatele je, aby veškeré aktivity pomohly účastníkům zvýšit sebedůvěru a motivaci, nasměrovaly je do odborných kurzů a pomohly jim následně uplatnit se na trhu práce. U všech účastníků dojde k výraznému růstu uplatnitelnosti na TP, a to díky získání kvalifikace a praxe.


Aktivity projektu:

Kontakt:
bfz o.p.s. krajské středisko Plzeň
alej Svobody 56, 323 00 Plzeň
Bc. Martin Langer, 777 796 830, langer.martin@bfz.cz