Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb - do 06/2015

Vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb

loga

CZ.1.04/3.1.03/A7.00080

Žadatel:

bfz o.p.s., se sídlem: Provaznická 425/16, Cheb 350 02, IČ 279 66 119

Stručný obsah projektu:

Projekt je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky 47 poskytovatelů sociálních služeb z Jihočeského (25) a Plzeňského kraje (22). Je zaměřen na tři okruhy vzdělávání - doplnění vzdělání prostřednictvím kvalifikačních kurzů stávajících a nových zaměstnanců a dále další odborné vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. a odborné vzdělávání vedoucích pracovníků. Jedná se o vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je stát (kraj, město, obec) a kteří se dlouhodobě potýkají s častou fluktuací zaměstnanců. Vzdělávání je zaměřeno na oblasti, které byly zjišťovány dotazníkovou formou a dále při osobních setkáních se zástupci jednotlivých zařízení. Kvalifikačními kurzy projde celkem 25 osob a do dalšího vzdělávání se zapojí celkem 1975 osob. Z toho vzdělávání pro vedoucí pracovníky se zúčastní celkem 93 účastníků (absolventů). Další aktivitou jsou odborné výměnné stáže zaměstnanců mezi zařízeními obou krajů, do kterých se zapojí 72 osob. Celkový počet fyzických osob, které budou podpořeny ve vzdělávacích aktivitách projektu je 2000. Vzdělávání bude realizováno v obou krajích dle požadavků zapojených zařízení a na základě zkušeností z realizovaných vzdělávacích projektů budou probíhat v každém měsíci 10 kurzů (5 kurzů/1 kraj), aby zaměstnanci zapojených zařízení nebyli neúměrně zatěžováni.

Klíčové aktivity:
Hlavní klíčová aktivita zahrnuje krátkodobé akreditované vzdělávací kurzy, rekvalifikační kurzy a krátkodobé semináře pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Realizační tým:
Manažer projektu:
Ing. Ivana Kadochová
tel.: 774 353 788
email: kadochova.ivana@cb.bfz.cz


Asistent projektu Strakonice:
Mgr. Magdalena Klečková
tel.: 775 442 332
email: kleckova.magdalena@st.bfz.cz


Asistent projektu Plzeň:
Mgr. Jana Pavlečková
Tel.: 778 409 258
Email: pavleckova.jana@pl.bfz.cz


Finanční manažer projektu:
Jana Stejskalová
tel.: 778 481 719
email: stejskalova.jana@st.bfz.cz

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.