Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Praha » Asistent prevence kriminality II. - do 10/2015

Asistent prevence kriminality II.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.00/C5.00001

Realizace aktivit:

22. srpen 2014 až 31. říjen 2015

 

Popis projektu

Obsahem projektu je realizace programu zaměstnanosti pro 75 účastníků, kteří spadají do cílové skupiny etnické menšiny 
se sníženou schopností získat uplatnění na trhu práce a osoby z jiného sociokulturního prostředí, obtížně nalézající vhodné 
pracovní příležitosti, navíc častokrát bez trvalých pracovních návyků a požadovaných dovedností. Cílová skupina předkládaného 
projektu bude zaměstnána na pozici APK (Asistent prevence kriminality II.) v rámci obecní/městské policie.  Celkem 10 % účastníků projektu po jeho ukončení najde zaměstnání (pokračování vytvořených míst nebo nalezení nového místa). 

Projekt navazuje na stávající pilotně realizovaný projekt ESF OPLZZ "Asistent prevence kriminality" reg. číslo CZ.1.04/3.3.00/61.00003 (2012-2014), do kterého je nyní zapojeno celkem 11 obcí a 50 APK. V rámci ČR působí také 80 APK v 43 obcích, kteří jsou podporováni z prostředků MV. Jedná se o plně funkční a ověřený nástroj zaměstnanosti a integrace.

Poskytované služby v rámci plnění veřejné zakázky

Podpora při práci s cílovou skupinou a s mentory v rámci projektu  „Asistent prevence kriminality II.“

 

Aktivita spočívá v:

Region
ČR

Dodavatel projektu:
bfz – vzdělávací akademie s.r.o.

Kontakt:
Kontaktní osoba: Miroslav Černý

Adresa: Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 

Mobil: +420 778 409 259 

E - mail: cerny.miroslav@aa.bfz.cz