Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Středočeský kraj » Projekt Společně - do 12/2014

Projekt Společně

esf

CZ.1.07/1.3.48/02.0037

Termín realizace:

01.04.2013 - 30.12.2014

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurence schopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 2
Název výzvy: Středočeský kraj - Výzva č.2 pro GP - oblast podpory 1.3
Typ projektu: Grantový
Typ území: Město
Žadatel: BFZ o.p.s., se sídlem: Provaznická 425/16, 350 02 Cheb, IČ 279 66 119
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 21.0

Rozpočet projektu celkem: 3 581 852,83 Kč

Partneři projektu: Základní škola, Příbram VII, 28. října 1
Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327

Stručný obsah projektu:

Je určen pro ředitele, učitele a vychovatele dvou základních škol Středočeského kraje. Obsahem projektu je vzdělávání a podpora cílových skupin. Cílem vzdělávání je učit pedagogy používat metody a postupy osobnostní, sociální a etické výchovy jako nástroje, pomocí jehož mohou utvářet a rozvíjet klíč. kompetence žáků a zároveň pozitivně působit na sociální klima jednotlivých tříd a celé školy. Probíhá formou interaktivních workshopů, praktických ukázek práce přímo se třídami a s rodiči a konzultací. Cílem podpory je poskytnout pedagogům kvalitní zpětnou vazbu jejich přímé práce, učit je vzájemně si pomáhat a podporovat se. Dalším cílem podpory je učit se pečovat o sebe a předcházet tak syndromu vyhoření. Podpora probíhá formou individuálních supervizí, individuálních a skupinových konzultací, Bálintovských a relaxačních skupin. Součástí projektu je dvoudenní setkání pedagogů zúčastněných škol s cílem předávání příkladů dobré praxe

Cíle projektu:

  1. předat pedagogům takové znalosti a dovednosti z oblasti osobnostní, sociální a etické výchovy a z teorie a praktických metod spolupráce.
  2. poskytnout pedagogům dostatečnou podporu.
  3. umožnit setkání pedagogům všech zúčastněných škol s cílem předání příkladů dobré praxe (Jarní škola).

Popis cílové skupiny:

Cílovými skupinami jsou pedagogové dvou partnerských škol včetně jejich ředitelů Projekt "Společně" učí pedagogy celé školy spolupracovat a nabízí sjednocující výchovný styl z projektu etické výchovy. Tento projekt na zjištěné potřeby pedagogů reaguje. Cílovou skupinou jsou pouze pedagogové. Žáci, popř. jejich rodiče, jsou jen prostředkem pro demonstraci některých možných forem práce s nimi.

Název klíčové aktivity:

01 vzdělávání a výchova k prosociálnosti

Moduly: 1. modul: "Etická výchova jako nástroj utváření a rozvoje klíčových kompetencí žáků", 2. modul: "Jak prakticky rozvíjet klíčové kompetence žáků", 3. modul: "Strategie řízení třídy a výchovný styl etické výchovy", 4. modul: "Blok rodič-dítě"

02 Podpora učitele

Moduly: 1. modul: "Individuální supervize", 2. modul: "Konzultace", 3. modul: "Bálintovská skupina", 4. modul: "Relaxační skupina"

03 Jarní škola a závěrečná konference

Realizační tým

Manažerka projektu: Ing. Ivana Kadochová, tel.: 774 353 788, email: kadochova.ivana@cb.bfz.cz 
Manažer aktivity: Jana Havlíčková, tel.: 775 686 217 a Mgr. Jaroslava Haisová, tel.: 774 686 075
Finanční manažer: Jana Havlíčková, tel.: 775 686 217
Lektorka: Mgr. Jaroslava Haisová, tel.: 774 686 075
Lektor: Mgr. Jindřich Hais, tel.: 737 408 321